Įvairūs

STT atliko Nacionalinės kovos su korupcija programos tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), siekdama nuosekliai vertinti pasiektą pažangą įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos (NKKP) 2020-2022 metų tarpinstitucinį veiklos planą (TVP), nustatyti pasibaigus laikotarpiui išliekančias ir naujas korupcijos rizikas, atliko viso laikotarpio TVP įgyvendinimo stebėseną. Rezultatai pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijai kovai su korupcija koordinuoti.

Įvertinus TVP įgyvendinimo rezultatus, nustatyta, kad daugiau kaip pusė priemonių įgyvendinta, o likusios – įgyvendintos iš dalies. Vertinant NKKP strateginio tikslo ir TVP įgyvendinimo laikotarpiui iškeltų rodiklių pasiekimą, lyginant su 2015 m., stebimas daugumos rodiklių gerėjimas: iš 13 NKKP rodiklių 10 rodiklių rezultatai gerėjo, iš jų 5 rodikliai pasiekė iškeltus tikslus. 3 TVP rodiklių rezultatai, lyginant su 2020 metais, nepagerėjo.

2022 m. birželio 28 d. nutarimu Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino naują 2022–2033 metų nacionalinę darbotvarkę korupcijos prevencijos klausimais (Darbotvarkė), kurios strateginis tikslas – sukurti korupcijai atsparią aplinką viešajame ir privačiame sektoriuose. Siekiant rezultatyvaus naujosios Darbotvarkės įgyvendinimo bei užsibrėžtų ambicingų tikslų, kuriant korupcijai atsparią aplinką, pasiekimo siūlytina:

  • išskirti prioritetines kryptis, problematiką, kuriai turėtų būti skirtas didžiausias dėmesys, rengiant atitinkamo laikotarpio planą;
  • skatinti didesnį visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių, žurnalistų, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų bei kitų suinteresuotų asmenų prisidėjimą prie Darbotvarkės įgyvendinimo, informuoti apie galimybę ir būdus prisidėti prie planų rengimo, vykdyti konsultacijas su šiomis asmenų grupėmis;
  • užtikrinti deramą institucijų atstovų įsitraukimą dalyvaujant naujojo laikotarpio plano rengime ir įgyvendinime;
  • atliekant įstatymų, susijusių su stebėsenos ataskaitoje išskirtomis antikorupciniu požiūriu rizikingomis sritimis, nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą, įtraukti antikorupcinį elementą.

Detalesni siūlymai dėl tolimesnių institucijų veiksmų, siekiant daryti teigiamą įtaką visuomeninio gyvenimo sritims ir didinti skaidrumą valstybėje, pateikti remiantis ne tik atlikta priemonių įgyvendinimo analize, STT veiklos metu nustatytomis korupcijos rizikomis, bet ir atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pateiktas ekspertines rekomendacijas.

Atliktą TVP stebėsenos ataskaitą galite rasti čia.

Pranešimą paskelbė: Julija Gorovniovaitė, Specialiųjų tyrimų tarnyba