Įvairūs

Sostinės miško parkuose vykdomi kasmečiai priežiūros darbai

Palankiausiu miško tvarkymui laiku – šaltuoju sezonu, kai neperi paukščiai, o įšalęs gruntas ir sniego danga neleidžia sudarkyti miško paklotės, ne viename Vilniaus miesto miško parke vyks intensyvūs atliekami medynų ugdymo darbai.

Vingio parke atliekami kasmečiai miško tvarkymo darbai – šalia takų ir kitose lankytojų aktyviai lankomose vietose išpjaunami išdžiūvę ar akivaizdų pavojų keliantys medžiai. Senos išdžiūvusios pušys, esančios atokiau nuo takų, paliekamos stovėti. Jos reikalingos paukščiams, įvairiems vabalams. Bioįvairovės tikslams paliekama ir daugiau negyvos medienos – tai dalis nugriuvusių senųjų pušų, į krūvas sukrauta mediena.

Tuo pačiu naikinamos iš kelmų atžėlusios uosialapių klevų atžalos, retinami tankiau suaugusių guobų sąžalynai. Taip pat sutvarkomi išlūžę, žuvę ar visiškai nulinkę medeliai. Pavasarį parke planuojama toliau sodinti pušis, egles, ąžuolus.

Ankstesniais metais Vingio parke atlikti kraštovaizdžio formavimo kirtimai – buvo pjaunami tankiai suaugę menkaverčiai medžiai ir krūmai. Po šių kirtimų parkas tapo šviesesnis, labiau atvertos senosios pušys, sudarytos sąlygos augti vertingoms lapuočių medžių rūšims – ąžuolams, liepoms, klevams, uosiams. Pomiškis buvo formuojamas iš vertingesnių krūmų rūšių: ožekšnių, šeivamedžių, sausmedžių, kaulenių ir kitų krūmų. Visame parke buvo pjaunami uosialapiai klevai, kurie yra invaziniai augalai. Juos būtina naikinti visame mieste, kadangi jie labai agresyviai plinta užimdami vietinių medžių augimvietes.

Žiemos metu nepamirštami ir kiti Vilniaus miškai. Pagal aplinkos ministro patvirtintus miškotvarkos projektus, ugdomasis (einamasis) miško kirtimas pradėtas Valakupių girininkijoje, Aukštagirio geomorfologiniame draustinyje (tarp Plytinės ir Aukštagirio g.) ir Dvarčionių miško parke (tarp Moliakalnio ir Plytinės g. bei šalia buvusios Dvarčionių keramikos gamyklos) – iš viso 31,4 ha plote, taip pat – Panerių girininkijos (Naujininkų seniūnija) teritorijoje.

Šių kirtimų metu bus šalinami pernelyg tankiai augantys, stelbiami arba džiūstantys medžiai. Tokiu būdu bus sudarytos geresnės sąlygos vystytis likusiems, padidintas jų atsparumas kenkėjams, pagerinta kraštovaizdinė ir sanitarinė miško parkų būklę.

Miško parkų ugdymo darbus vykdo UAB „Stebulė“. Kirtimo atliekos prie pagrindinių takų, pabaigus kirtimą, bus surinktos ir išvežtos, toliau nuo takų bus paliktos supūti ir taip pagerinti miško dirvožemį, pagausinti bioįvairovę.

Atsiprašome miško parkų lankytojų dėl laikino lankymosi vykdomų miško ugdymo darbų vietose apribojimo, prašome sekti įspėjamuosius ženklus ir nevaikščioti vykdomų darbų zonoje.

Pranešimą paskelbė: Rusnė Marčėnaitė, Vilniaus miesto savivaldybė
Sostinės miško parkuose vykdomi kasmečiai priežiūros darbai