Įvairūs

Socialinių reikalų ir darbo komitetas ragina institucijas užtikrinti tikslingą, individualizuotą pagalbą vaikui ir jo šeimai

2021 m. balandžio 21 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, su kompetentingomis institucijomis aptarė kompleksinių paslaugų bei pagalbos vaikams ir šeimoms prieinamumo bei individualizavimo problemas ir paragino jas plėtoti aktyvų tarpžinybinį bendradarbiavimą bei ieškoti galimybių plėsti šių paslaugų įvairovę, orientuotą į individualius vaiko ir šeimos poreikius, nukreiptą į realų šeimos situacijos pagerėjimą.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė atkreipė dėmesį į esmines šios srities problemas: paslaugų individualizavimo stoką, kai jos teikiamos ne atsižvelgiant į vaiko ir šeimos poreikius, o į tai, kokios paslaugos yra prieinamos savivaldybėje; taip pat pažymėtas sveikatos apsaugos, socialinės ir švietimo srities sektorių bendradarbiavimo trūkumas, nes dažnai sėkmingas vaiko ir šeimos problemų sprendimas galimas tik bendradarbiaujant visiems sektoriams.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai supažindino su ministerijos planuojamomis priemonėmis kompleksinių paslaugų šeimai individualizavimui ir prieinamumui didinti, tobulinant socialinių paslaugų planavimo metodiką, reikšmingą dėmesį skiriant individualizuotų paslaugų plėtrai bei prevencinėms socialinėms paslaugoms, numatant klientų paieškos paslaugas ir darbą su bendruomene. Be to, numatoma plėsti kompleksinių paslaugų šeimai infrastruktūrą, įsteigiant metodinį centrą ir plėtojant bendruomeninių šeimos namų kiekvienoje savivaldybėje veiklą. Metodinis centras būtų įpareigotas teikti metodinę pagalbą dėl kompleksinių paslaugų šeimai teikimo bei skleisti gerąją patirtį, vykdyti šių paslaugų stiprinimą. Bendruomeniniuose namuose numatoma organizuoti bei teikti paslaugas asmenims ir šeimoms, informuoti apie kitas savivaldybėje teikiamas paslaugas, konsultuoti, siekiant įvertinti paslaugų šeimai poreikį, taip pat organizuoti neformalią pagalbą šeima – šeimai.

Komitetas, atsižvelgdamas į posėdyje išsakytas problemas, bendru sutarimu priėmė sprendimą kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Sveikatos apsaugos ministeriją, Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Lietuvos savivaldybių asociaciją ir šalies savivaldybes dėl kompleksinių paslaugų ir pagalbos vaikui bei šeimai sistemos tobulinimo. Sprendime akcentuojama teikiamų paslaugų bei pagalbos vaikui ir šeimai poreikio nustatymo, prieinamumo, plėtros, stebėsenos, kokybės kontrolės, prevencinių paslaugų plėtros svarba, pažymimas informacijos apie teikiamas paslaugas savivaldybėse efektyvesnės sklaidos bei šeimos problemų identifikavimo tame etape, kol šeimos dar nesikreipia pagalbos, poreikis.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija