Įvairūs

Seimo nario Gintauto Palucko pranešimas: „Siūlo mažinti įmokas gyventojams už vandens išgavimą – ir lengvinti gręžinių registravimą“

2021 m. balandžio 22 d. pranešimas žiniasklaidai

Seime kelią skinasi pasiūlymas, aktualus vandens gręžiniais besinaudojantiems namų ūkiams: naujoje tvarkoje numatyta ilga ir komplikuota gręžinio registravimo procedūra. Seimo narys socialdemokratas Gintautas Paluckas įsitikinęs, kad tokią procedūrą taikyti visiems – neteisinga ir neproporcinga.  

„Jeigu gyventojas ar namų ūkis per parą išgauna mažiau kaip 10 m3 gėlo požeminio vandens, nėra jokios prasmės reikalauti, kad jis gautų sudėtingus leidimus. Pakaktų, kad gyventojai informuotų savo savivaldybę apie patį gręžinio faktą“, – paaiškina G. Paluckas.

Parlamentaro nuomone, ir vienkartinės įmokos, numatytos gyventojams už planuojamą išgauti vandens kiekį – nepagrįstai didelės. G. Paluckas siūlo pakeisti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo nuostatas: vietoj 500 eurų numatyti 50 eurų vienkartinę įmoką, jei išgaunama iki 10 m3 per parą; vietoj 1000 eurų – 500 eurų, jei išgaunama nuo 10 iki 100 m3.

Seime ruošiamasi svarstyti laikinojo įstatymo projektą, kuriuo ketinama įteisinti visus valdomus ir naudojamus požeminio vandens gręžinius. Keliamas tikslas – sustiprinti požeminio vandens išteklių „kokybinę ir kiekybinę apsaugą ir visuomenės sveikatos saugą“. Siūloma nustatyti laikiną neregistruotų požeminio vandens gręžinių legalizavimo tvarką.

„Vanduo – mūsų visų turtas, tačiau tai nepateisina biurokratinės ir finansinės naštos, tenkančios gyventojams ir namų ūkiams, išgaunantiems nedidelius vandens kiekius savo reikmėms“, – pažymi G. Paluckas.

Parlamentarai svarstys Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo, Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektus.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija