Įvairūs

Seimo Žmogaus teisių komitetas ragina atsakingas institucijas įgyvendinti lygių galimybių kontrolierės rekomendacijas

2023 m. kovo 22 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Kovo 22 d. Žmogaus teisių komiteto (toliau – Komitetas) posėdyje lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė (toliau – Kontrolierė) pristatė lygių galimybių kontrolieriaus 2022 metų veiklos ataskaitą. Susipažinęs su ja, Komitetas kreipiasi į atsakingas institucijas, ragindamas įvertinti Kontrolierės pateiktas rekomendacijas bei siūlymus ir pateikti Komitetui informaciją apie numatomas rekomendacijų įgyvendinimo priemones.

Paminėtina, kad 2022 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje iš viso gauti 1686 kreipimaisi. Vertinant kreipimųsi pasiskirstymą pagal tapatybės požymius, dėl kurių potencialiai susiduriama (arba galima susidurti) su lygių galimybių pažeidimais, akivaizdu, kad 2022 metais, kaip ir iki tol, dažniausiai kreiptasi dėl lyties (377 kartus), negalios (361 kartą) ir amžiaus (124 kartus).

2022 metais asmenys dažniausiai kreipėsi dėl galimos diskriminacijos ar jos prevencijos vartotojų teisių apsaugos srityje. Žmonės gana aktyviai domėjosi įvairiais klausimais, susijusiais su darbo santykiais, taip pat su valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklos teisėtumu.

Kaip pastebėjo Kontrolierė, darbo santykių klausimais žmonės skambina, konsultuojasi gana dažnai, tačiau skundų šioje srityje sulaukiama daug rečiau (pavyzdžiui, dėl vartotojų teisių apsaugos sulaukta 89 skundų, o dėl darbo santykių – vos 37). Akivaizdu, kad darbuotojai domisi įvairiais lygių galimybių užtikrinimo klausimais, tačiau, jei susiduria su galima diskriminacija, ginti savo teises išdrįsta tikrai ne visada. Žmonės gana retai skundžia esamus darbdavius, nes bijo prarasti darbą ar susilaukti kitokio sąlygų pabloginimo. Dar vienas to paaiškinimas galėtų būti ir taikus galimai diskriminacinės situacijos išsprendimas. Asmenys dažnai skambina norėdami pasitikslinti, ar jų situacijoje galėtų būti įžvelgta lygių galimybių pažeidimo požymių. Pateikus vertinimą, šalia kvietimo teikti skundą dažnai pasiūloma apie galimą diskriminaciją informuoti patį darbdavį. Gali būti, kad diskusija su darbdaviu duoda teigiamų rezultatų ir skundo teikti nebelieka pagrindo.

Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius pastebėjo, kad  Nacionalinėse plėtros programose pasigendama konkrečių priemonių, užtikrinančių horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“ įgyvendinimą. Jam pritarė ir Kontrolierė pažymėdama, kad, nepaisant  horizontalaus lygių galimybių principo įtvirtinimo, neturėtume atsisakyti ir vertikalių priemonių planų.

Komiteto nariai domėjosi neįgaliųjų teisių užtikrinimo problemomis, ypač iššūkiais susijusiais  su įtraukiuoju švietimu, taip pat  diskutavo apie nepakankamą moterų dalyvavimą politikoje ir kitus aktualius klausimus.

Kontrolierė atkreipė Komiteto narių dėmesį, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai nenumato apsaugos savarankiškai dirbantiems asmenims, todėl reikėtų inicijuoti platesnį šio klausimo aptarimą.

Komitetas nusprendė tęsti Kontrolierės pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo parlamentinę kontrolę ir tolesniuose Komiteto posėdžiuose plačiau nagrinėti klausimus pagal atskiras sritis.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija