Įvairūs

Seimo narės Jurgitos Sejonienės pranešimas: „Dėl Seimo nario Petro Gražulio pranešimo“

2023 m. kovo 21 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Reaguodama į Seimo nario Petro Gražulio pranešimą noriu paneigti P. Gražulio paskleistus tikrovės neatitinkančius ir kitus Seimo narius klaidinančius teiginius ir taip pat pateikti savo vertinimą dėl apkaltos iniciatyvos man, o tuo pačiu – ir pačiam P. Gražuliui.

Seimo narys P. Gražulis 2023 m. kovo 21 d. išplatintame pranešime teigia, kad „surinkti 42 parašai dėl apkaltos Seimo narei J. Sejonienei, kuri tyčia du kartus pasinaudojo kitos Seimo narės balsavimo kortele“. Noriu pažymėti, kad toks pareiškimas yra neteisingas ir klaidinantis, Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje atliktas tik vienas tyrimas – dėl Seimo narės Jurgitos Šiugždinienės užrašymo motyvams 2022 m. rugsėjo 29 d. Seimo vakarinio plenarinio posėdžio metu, svarstant darbotvarkės 2.4 klausimą Seimo rezoliucijos „Dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos“ projektą (Nr. XIVP-1369). Joks kitas kvestionuotinas epizodas nei man, nei kitiems Seimo nariams ar kitiems subjektams nėra žinomas ir jo nėra buvę. Priešingai, nei teigia P. Gražulis, aš taip pat niekada nesinaudojau kitos Seimo narės balsavimo kortele: man kortelė nebuvo perduota, nei pati prašiau ją perduoti, nei manęs buvo prašoma ją paimti, jos niekada neturėjau, nedėjau į įrangos vietą kortelės naudojimui ir niekaip kitaip ja nedisponavau.

Ne kartą esu pasiaiškinusi, kad greičiausiai įvyko techninė klaida, kai pasilenkiau pažiūrėti į kolegės ekraną. Kad tokį pažeidimą netyčia padariau aš, prielaidą kaip galimą iškėliau pati, nors situacijos vaizdo įrašo to posėdžio metu nėra. Ne kartą deklaravau, kad labai apgailestauju dėl įvykusio nesusipratimo.

Teisine prasme nėra jokio pagrindo mano apkaltos procedūrai. Seimo statutas nereglamentuoja teisės registruotis kalbėti ar dalyvauti diskusijose perleidimo kitiems asmenims, nėra tokių įpareigojančio ar draudžiančio, ar kitokio pobūdžio teisės normų. Seimo statuto 111 straipsnio 4 dalis reglamentuoja tik balsavimo neperleidžiamumą kitam asmeniui: „Seimo nariai balsuoja asmeniškai. Balso teisė negali būti perduota kitiems asmenims.“ Be to, kito Seimo nario registravimas kalbėti, nepriklausomai nuo šio pažeidimo padarymo valios (tyčia ar dėl neatsargumo), nesukelia jokių teisinių pasekmių teisėkūros procesui, nepažeidžia ir neriboja Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto Seimo nario laisvo mandato, jo įgaliojimų išreikšti savo sprendimą, t. y. balsuoti dėl teisės akto projekto, galiausiai, niekaip neveikia ir negali paveikti to Seimo nario, kuris užrašytas motyvams, to pasisakymo (motyvų) turinio. Atsižvelgiant į tai, vertintina, kad kito Seimo nario registravimas kalbėti, nepriklausomai nuo šio pažeidimo padarymo valios (tyčia ar dėl neatsargumo), nėra nei Seimo statuto, nei Konstitucijos, nei kitų įstatymų pažeidimas ar tuo labiau – priesaikos sulaužymas.

Noriu priminti, kad Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija nematė argumentų pradėti apkaltos procesą Seimo narei Agnei Širinskienei, kuri pamena tik jos kolegų užrašymo motyvams faktą 2017 m. gegužės 25 d. plenarinio posėdžio metu, bet iš tiesų tuo atveju pažeidimas buvo gerokai platesnis ir sunkesnis. Seimo narė minėtoje situacijoje, be kita ko, ragino Ramūną Karbauskį ir Aurelijų Verygą perduoti savo korteles jai, jas paėmė, pati asmeniškai ir savo nuožiūra abiejų Seimo narių kortelėmis disponavo, jas sąmoningais veiksmais patalpino į įrangos vietą, save identifikuodama kaip kitą asmenį. Net ir tuo atveju, TS-LKD frakcija nevertino A. Širinskienės elgesio kaip tokio šiukštaus pažeidimo, kuris atitiktų apkaltos instituto esmę ir paskirtį.

Priešingai nuo kitų situacijų, Seimo narys P. Gražulis atliko visiškai kitą, Seimo statutui prieštaraujantį pažeidimą – Seimo plenarinių posėdžių metu sąmoningai balsavo už kitą Seimo narį. Šį faktą patvirtina vaizdo įrašas iš Seimo plenarinių posėdžių salės. Seimo statutas reglamentuoja Seimo nario balsavimo teisės vienasmeniškumą (Seimo statuto 111 straipsnio 4 dalis: „Seimo nariai balsuoja asmeniškai. Balso teisė negali būti perduota kitiems asmenims.“), o  Konstitucinis Teismas savo 2010 m. spalio 27 d. nutarime yra konstatavęs, kad balsavimas už kitą Seimo narį yra šiurkštus Konstitucijos pažeidimas ir priesaikos sulaužymas. Seimo nario P. Gražulio tyčiniai veiksmai – balsavimas už kitą Seimo narį – ne tik tiesiogiai pažeidžia Seimo statutą, tačiau taip pat gali sukelti konkrečias teisines pasekmes, t. y. turi tiesioginės įtakos teisėkūros procesui ir gali lemti teisės akto (-ų) eigą, o tokių pasekmių konkrečiu atveju neatsirado dėl nuo Seimo nario Petro Gražulio nepriklausančių priežasčių – Seimo rudens sesijos darbų programos patvirtinimui užteko pritariančių Seimo narių balsų.

Dėl visų minėtų pažeidimų diferencijavimo ir vertinimo pasisakiusi Etikos ir procedūrų komisija, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį, sunkumą ir pažeidimą padariusio asmens kaltę, Seimo nariams, tiek P. Gražuliui, tiek A. Širinskienei, skyrė realią nuobaudą – įspėjimą, tačiau nagrinėdama mano atvejį komisija argumentų skirti analogišką nuobaudą nematė, tokios galimybės net nesvarstė ir nuobaudos neskyrė.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija