Įvairūs

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritaria neįgaliojo aprūpintojo skyrimui

2022 m. birželio 23 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Birželio 22 d. posėdyje Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas bendru sutarimu pritarė Vyriausybės inicijuotam Neįgaliųjų socialinės integracijos ir jį lydinčių įstatymų projektų paketui (Nr. XIVP-1597-1601). Įstatymų pakeitimais laikinai palengvinama pilnamečio asmens, kuriam iki pilnametystės buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar elgesio sutrikimų ir kuris dėl negalios negali savimi pasirūpinti ar įgalioti kitą asmenį jam atstovauti, taip pat namuose jį slaugančio ar prižiūrinčio asmens, padėtis.

Neįgaliojo aprūpintojas skiriamas ne ilgiau nei 3 metams nuo slaugomo ar prižiūrimo asmens pilnametystės, kadangi visas veiksnumo nustatymo procesas iki teismo sprendimo priėmimo gali užtrukti iki 3 metų. Įstatymų pakeitimais sudaromos galimybės gauti neįgaliųjų socialinės integracijos paslaugas ir socialinės apsaugos išmokas slaugomo ar prižiūrimo asmens poreikiams tenkinti jo darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ir veiksnumo nustatymo laikotarpiu. Neįgaliojo aprūpintojas bus draudžiamas valstybės lėšomis pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu bei privalomuoju sveikatos draudimu. Jei šioms nuostatoms pritars Seimas, jos įsigalios rugsėjo 1 d.

Komitetas, atsižvelgdamas į įstatymų pakeitimais sprendžiamą problemą ir siekdamas paspartinti globos ir rūpybos skyrimą pilnamečiams asmenims su negalia, rekomendavo Vyriausybei apsvarstyti galimybę puse metų paankstinti viešųjų konsultacijų su visuomene dėl veiksmingiausių priemonių, siekiant atsisakyti visiško neveiksnumo instituto, organizavimo ir teisės aktų pakeitimų parengimo vykdymo pradžią ir pabaigą (tai Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo priemonė). Komitetas taip pat pasiūlė Teisingumo ministerijai kartu su Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis sistemiškai peržiūrėti globos ir rūpybos skyrimo pilnamečiams asmenims su negalia procedūros etapus ir terminus ir inicijuoti teisės aktų pakeitimus. Be to, į šių klausimų sprendimą rekomendavo įtraukti neįgaliųjų nevyriausybines organizacijas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2021 m. buvo apie 200 asmenų, kuriems iki 18 metų buvo nustatyti specialieji poreikiai dėl psichikos ar elgesio sutrikimų ir kuriems 2021 m. sukako 18 m. Dėl negalios jie negali savimi pasirūpinti ar įgalioti kitą asmenį jiems atstovauti.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija