Įvairūs

Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pranešimas: priklausomų asmenų reintegracijoje į visuomenę žengiame tik pirmuosius žingsnelius

2023 m. gegužės 12 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

Seimo Priklausomybių prevencijos komisija gegužės 10 d. posėdyje išklausė, kaip veikia sukurta ir 2022 m. gruodžio 6 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtina Reintegracijos paslaugų nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims teikimo tvarka.

Komisijos pirmininkė Morgana Danielė ankstesniuose Komisijos posėdžiuose ne kartą yra pabrėžusi, kad reabilitaciją baigusiems asmenims yra būtina atkurti socialinius ryšius, jiems turi būti padedama įsidarbinant, tarpininkaujama, kad asmuo neatkristų ir sėkmingai integruotųsi į visuomenę bei darbo rinką. Pirmininkės nuomone, šis procesas turi vykti žmogaus gyvenamojoje aplinkoje.

Patvirtintoje naujojoje tvarkoje yra nustatytos šios reintegracijos priklausomiems asmenims paslaugos: pagalba gaunant ir (ar) suteikiant apgyvendinimą, pagalba gaunant ir (ar) suteikiant psichologo konsultacijas, pagalba stiprinant ir (ar) ugdant socialinius įgūdžius, pagalba gerinant finansinį raštingumą, pagalba sprendžiant teisinius klausimus, pagalba sprendžiant išsilavinimo ir (ar) įsidarbinimo klausimus, pagalba sprendžiant sveikatos problemas, kitos individualius paslaugų gavėjo poreikius atitinkančios paslaugos, kurios gali padėti asmeniui reintegruotis į visuomenę ir (ar) darbo rinką, joje išlikti ir išvengti socialinės atskirties.

Pirmieji reintegracijos paslaugų priklausomiems asmenims žingsneliai pradėti žengti 2023 m. balandžio 1 d., prasidėjus iš Europos Sąjungos fondų finansuojamam projektui „Būk laisvas – nebūk priklausomas“. Projektas bus įgyvendinamas  iki 2028 m. balandžio 1 d. Projektui skirtos lėšos sudaro 346 240 eurų. Iš jų bus apmokamos psichologo, socialinio darbuotojo, užimtumo/individualios priežiūros specialisto darbo užmokesčio išlaidos.

Reintegracijos paslaugas teiks 8, iš šiuo metu reabilitacijos paslaugas teikiančių 11 partnerių. Planuojama, kad reintegracijos paslaugas gaus 415 asmenų.

Paslaugas teikiančioje įstaigoje asmenims reintegruotis į visuomenę padės koordinatorius, socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojas, psichologas.

Daug diskusijų posėdyje sukėlė tvarkoje atsiradusi nauja „koordinatoriaus“ pareigybė. Komisijos nariams liko neaišku, kokios specializacijos asmenys vykdys šią funkciją ir kokiu būdu bus įgyjama tinkama kvalifikacija koordinatoriaus pareigybei.

Posėdyje Komisijai buvo pristatyti Socialinių paslaugų įstatyme numatyti pakeitimai, psichologinę ir socialinę reabilitaciją gaunantiems priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenims. Pakeitimai šiuo metu yra svarstomi Vyriausybėje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų grupės vyresnioji patarėja Jurgita Gajauskienė pristatė apie šiame įstatyme atsiradusią naują socialinės priežiūros paslaugą – psichologinę ir socialinę reabilitaciją vaikams, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, bendruomenėje, taip pat kitus su trumpalaike socialine globa susijusius pakeitimus suaugusiems asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų.

„Daugelį metų teisės aktuose, kuriuose reglamentuojama nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomų vaikų psichologinė ir socialinė reabilitacija, buvo kalbama tik apie patį vaiką. Tačiau,  kalbant apie žalingai vartojančius ar jau priklausomus nuo psichoaktyviųjų medžiagų nepilnamečius asmenis, turime suprasti, kad reikia dirbti ne su vaiku atskirai, o su visa šeima ir net aplinka.

Šiandien aptarimo Įstatymo pakeitime vėl yra įrašytas žodis „vaikams“, tai reiškia, kad kalbama apie vaikus, išvežamus į reabilitacijos bendruomenę galbūt net 3 mėnesiams ar ilgiau. Toks vaiko atskyrimas nuo šeimos nėra galimas. Turime galvoti apie Įstatymo pakeitimą atsižvelgdami į tai, kad paslauga turi būti teikiama kompleksiškai, įtraukiant visą šeimą“, – komentuodama planuojamus naujuosius Įstatymo pakeitimus akcentavo Komisijos pirmininkė M. Danielė.

Komisijos pirmininkė Morgana Danielė

Mob. 8 698 42 104

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija