Įvairūs

Seimo Pirmininkė pateikė kandidatę į Seimo kontrolierius

2023 m. lapkričio 3 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Seimo Pirmininkė pateikė dr. Jolitos Miliuvienės kandidatūrą į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti.

„Kandidatė yra patyrusi ir žinoma konstitucinės teisės ekspertė. Daug metų nuosekliai ir įvairiais aspektais dirba su Lietuvos ir Europos Sąjungos konstitucine teise, gilinasi į žmogaus teisių apsaugos problematiką. Jos kompetencija ir įdirbis šioje srityje – neabejotini“, – sako V. Čmilytė-Nielsen.

2005 metais J. Miliuvienė Vilniaus universitete įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Vėliau baigė teisės studijas Grenoblyje, Prancūzijoje, ir įgijo 2 pakopos tiriamojo teisės magistro laipsnį. Paryžiaus nacionalinėje administracijos mokykloje studijavo žmogaus teisių ir laisvių apsaugą bei ES teisę. 2020 metais Mykolo Romerio universitete jai suteiktas socialinių mokslų srities teisės mokslų krypties daktaro laipsnis. Nuo 2021 m. vykdo podoktorantūros studijas.

2008 metais J. Miliuvienė profesinę karjerą pradėjo Konstituciniame Teisme, šiuo metu yra šio Teismo pirmininko patarėja. Nuo 2021 metų ‒ Teismo atstovė ryšiams su Venecijos komisija. Be to, stažavosi Europos Sąjungos Teisingumo Teisme ir Europos Žmogaus Teisių Teisme.

Nuo 2013 metų kandidatė užsiima pedagogine-moksline veikla Mykolo Romerio universitete: skaito Lietuvos konstitucinės teisės paskaitas, yra mokslo darbuotoja, mokslinių publikacijų autorė ir bendraautorė, dalyvauja tarptautinėse konstitucionalistų konferencijose.

Jos mokslinių interesų ir ekspertinės sritys – konstitucinė teisė, konstitucinė justicija ir jurisprudencija, tarptautinės ir ES teisės santykis su nacionaline konstitucine teise, žmogaus teisės, minkštoji teisė (angl. soft law).

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija