Įvairūs

Nauju EPAC/EACN prezidentu išrinktas STT vadovas Linas Pernavas

Airijoje, Dubline, įvyko 22-oji  Europos partnerių prieš korupciją (EPAC) ir Europos Sąjungos kontaktinių asmenų prieš korupciją tinklo (EACN) metinė konferencija ir Generalinė asamblėja. Renginio metu buvo patvirtinta Dublino deklaracija ir išrinkta EPAC/EACN valdyba, kurios prezidentu dviejų metų kadencijai tapo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius Linas Pernavas.

Renginyje Dubline dalyvavo beveik 200 dalyvių, atstovaujančių daugiau kaip 100 institucijų iš daugiau kaip 30 valstybių. Pranešimus skaitė Europos Komisijos, Europos prokuratūros, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europol), Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF),  antikorupcinių institucijų atstovai.

„Prisiimti šią pareigą yra garbė ir didelė atsakomybė, todėl išreikštas pasitikėjimas manimi yra ne tik svarbus tarptautinis įvertinimas, bet ir įpareigojimas. EPAC/EACN tinklas turi toliau augti ir tapti dar atviresniu, nuolat modernėjančiu tinklu, ieškančių geriausių sprendimų. Pagrindiniai mano, kaip EPAC/EACN prezidento, prioritetai ir bus stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, sudaryti sąlygas veiksmingai keistis informacija, užtikrinti prieigą prie informacijos ir skatinti naudoti naujausius technologinius sprendimus“, – sakė naujasis EPAC/EACN prezidentas, STT direktorius Linas Pernavas.

Metinės konferencijos ir Generalinės asamblėjos metu patvirtinta EPAC/EACN valdyba, kurios prezidentu išrinktas STT direktorius Linas Pernavas. Antrai kadencijai paskirti EPAC/EACN viceprezidentai – Ernst Schmid, Austrijos vidaus reikalų ministerijos Federalinio antikorupcijos biuro (BAK) departamento vadovas (antikorupcijos kryptis), ir Lucile Rolland, Prancūzijos nacionalinės policijos Generalinės inspekcijos vadovo pavaduotoja (policijos priežiūros kryptis). Taip pat EPAC/EACN viceprezidentų pavaduotojai – Traian Mihăiţă Bârlici, Rumunijos vidaus reikalų ministerijos Kovos su korupcija generalinio direktorato (DGA) Prevencijos direktorato vadovas (antikorupcijos kryptis), ir Hugh Hume, Airijos policijos ombudsmenų komisijos (Garda Síochána Ombudsman Commission) narys.

EPAC/EACN konferencijoje pranešimą skaitė STT Strateginės analizės skyriaus vadovė Margarita Dobrynina, kuri pristatė Tarnybos patirtį taikant didžiųjų duomenų analitiką korupcijos tyrimuose. Vystant didžiųjų duomenų analitiką teisėsaugos institucijose, neatsiejamu šios veiklos veiksmingumo pagrindu tampa įgalinantis teisinis reguliavimas, valstybės informacinių išteklių skaitmenizavimas ir branda, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, analitinės IT infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių analitinių gebėjimų stiprinimas.

EPAC/EACN tinklo tikslas – stiprinti bendradarbiavimą keičiantis gerąja patirtimi kovos su korupcija ir policijos priežiūros srityse. Po šių metų generalinės asamblėjos, prie tinklo prisijungė 5 nauji nariai, tad šiuo metu tinklas jungia 109 Europos institucijas iš 38 šalių.

Pranešimą paskelbė: Julija Gorovniovaitė, Specialiųjų tyrimų tarnyba

Nauju EPAC/EACN prezidentu išrinktas STT vadovas Linas Pernavas