Įvairūs

Seimo nario Vytauto Bako pranešimas: parlamentaras teikia siūlymus dėl procedūrų su migrantais spartinimo nepažeidžiant žmogaus teisių

2021 m. lapkričio 24 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Parlamentaras Vytautas Bakas drauge su kolegomis Seimo nariais Zigmantu Balčyčiu, Algirdu Butkevičiumi, Domu Griškevičiumi, Linu Kukuraičiu, Laima Nagiene, Luku Savicku, Algirdu Stončaičiu ir Tomu Tomilinu inicijavo pasiūlymą įstatymo projektui „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, kuriuo siūloma, kad tik teismai priima sprendimus dėl prieglobsčio prašytojo ar užsieniečio apgyvendinimo laikino apgyvendinimo vietose, nesuteikiant teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje.

V. Bako teigimu, užsieniečiai Lietuvoje – vyrai, moterys ir net vaikai šiuo metu jau kelis mėnesius laikomi laikino apgyvendinimo vietose, neužtikrinant teisės gauti informaciją apie jų teisinę padėtį, nesuteikiant teisės laisvai judėti, ribojant galimybes susisiekti su artimaisiais. Tai, pasak parlamentaro, savo esme prilygsta įkalinimui be teismo sprendimo.

„Esame teisinė valstybė. Procedūros dėl migrantų neturi būti atliekamos pažeidžiant žmogaus teises ar tarptautinėje erdvėje „žeminančios“ Lietuvą dėl tokių galimų pažeidimų“, – sako V. Bakas.

Parlamentaras siūlo koreguoti valdančiųjų pateiktą įstatymo projektą, kuriuo siūloma, kad teisė įkalinti užsienietį būtų deleguojama Migracijos departamentui ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai. Projektą, kaip pažeidžiantį Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos bei Lietuvos Konstitucijos nuostatas, sukritikavo pagrindinės žmogaus teises ginančios organizacijos, Seimo kontrolieriai.

„Valdantieji siūlo suteikti teisę Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Migracijos departamento pareigūnams šį terminą pratęsti dar šešiems mėnesiams.  Praktika, kuomet žmogus įkalinamas be teismo sprendimo, be individualaus nagrinėjimo, nepriimtina, ji pasitarnautų tolimesniam situacijos eskalavimui, humanitarinės krizės gilinimui. Galime to išvengti“, – teigia V. Bakas.

Parlamentaras pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija imperatyviai numato, kad pagrindines žmogaus teises joje numatytais pagrindais gali riboti tik Seimas ir tik įstatymu, o Konstitucijos 20 straipsnyje įtvirtinta viena iš pagrindinių žmogaus teisių, kuri sako, kad žmogaus laisvė yra neliečiama. Pasak V. Bako, Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą konstatavo, kad pagrindinių žmogaus teisių ribojimas yra galimas išimtinai tik įstatymo forma, ši teisė negali būti deleguojama.

Pasiūlyme taip pat siūloma vengti situacijų, kai nepagrįstai ribojama žurnalistų teisė netrukdomai gauti ir skleisti informaciją iš migrantų apgyvendinimo centrų, pasienio ruožų, siūloma numatyti galimybes labiau bendradarbiauti Lietuvos valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios sprendžia prieglobsčio prašytojų ir prieglobstį gavusių užsieniečių problemas, su Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis žmogaus teisių srityje.

Taip pat siekiama įpareigoti valstybės institucijas suteikti informaciją užsieniečiui apie jo teisinę padėtį ir užtikrinti teisę laisvai judėti Lietuvos teritorijoje nepilnamečiams užsieniečiams, taip nežalojant į šia krizę patekusios jautriausios grupės – vaikų.

Seimo narys pažymi, kad sprendžiant migrantų krizę svarbiausias tikslas yra užtikrinti Lietuvos nacionalinį saugumą ir ginti Lietuvos gyventojų interesus, todėl turi būti vadovaujamasi užsieniečių apgręžimo principu. Tačiau, jo nuomone, tai reikia daryti teisėtai ir išlaikant išskirtines individualias išimtis, siekiant žmogiškumo įgyvendinimo.

„Šiandien didžiausią darbą atlieka Lietuvos tarnybų pareigūnai, esantys pasienio ruože ir tiesiogiai susiduriantys su migrantais. Valdžia savo sprendimais arba, priešingai, savo neveikimu jų darbo neturėtų sunkinti. Matydamas šios krizės visumą, pasisakau už tai, kad, prireikus, migrantams humanitarinė pagalba turi būti teikiama, taip pat reikia fiksuoti, kaip yra užtikrinamos žmogaus teisės pasienyje ir stovyklose“, – pažymi V. Bakas.

Seimo nario manymu, mūsų ir kitų valstybių gyventojams turi būtų pateikiama reali situacija, o ne kaimyninių šalių kuriama propagandinė informacija. Reikėtų labiau pasitelkti ir Jungtinių Tautų Organizaciją, efektyviau vykdyti stovyklose esančių migrantų grąžinimą į kilmės šalis, kartu su Europos Sąjunga skatinti grįžtamąją migraciją iš Baltarusijos per joje sukurtus humanitarinius koridorius.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija