Įvairūs

Seimo nario Vytauto Bako pranešimas: „Merai pagalbą dėl migrantų turėjo suteikti per kelias valandas, o dėl patirtų išlaidų sprendimo nebuvo iki šiol“

2021 m. rugpjūčio 10 d. pranešimas žiniasklaidai

Seime priimti Vytauto Bako pasiūlyti Civilinės saugos įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta, kad gyventojams, savivaldybėms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurie, pavyzdžiui, dėl ekstremaliosios situacijos atliko būtinas užduotis, Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojamos išlaidos, susijusios su būtinų užduočių atlikimu. Dėl žalos, atsiradusios gyventojams, savivaldybėms, ūkio subjektams ar kitoms įstaigoms atlyginamo bus galima kreiptis per trejus metus.

Iki šiol Civilinės saugos įstatyme buvo nustatyta, kad gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurie atliko privalomus darbus, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti kompensuojamos išlaidos, susijusios su privalomų darbų atlikimu. Kitaip tariant, iki šiol Vyriausybė pati galėjo spręsti, ar ekstremaliosios situacijos atveju patirtas išlaidas kompensuoti, iš dalies kompensuoti ar išvis nekompensuoti. O savivaldybės į įstatymą išvis nebuvo įtrauktos, jų patirtų išlaidų kompensavimo tvarka, kurią nustato Vyriausybė, neveikė tinkamai.

„Reglamentavimas nebuvo pakankamas. Neteisėtų migrantų krizės sprendimas įtraukė pasienio savivaldybes, kurios jau daugiau nei mėnuo rūpinasi asmenų, neteisėtai kirtusių Lietuvos sieną su Baltarusija, apgyvendinimu, sveikatos priežiūra, saugumu. Kai buvo paprašyta savivaldybių pagalbos priimant migrantus, merai turėjo apsispręsti per kelias valandas, o Vyriausybė dėl išlaidų kompensavimo visoms prisidėjusioms savivaldybėms nepriėmė sprendimų ištisas tris savaites. Seimas, priėmęs šias pataisas dėl išlaidų kompensavimo, padės atkurti pasitikėjimą tarp Vyriausybės ir miestų, rajonų vadovų“, – teigia Seimo narys V. Bakas.

Civilinės saugos įstatymo kelių straipsnių pakeitimo projektui, taip pat ir V. Bako pateiktam pakeitimui pritarė 103 iš 116 balsavusių Seimo narių. Įstatymas įsigalios nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija