Įvairūs

Seimo nario Petro Gražulio pranešimas: parlamentaras siūlo Seimui pačiam pasileisti ir surengti naujus Seimo rinkimus

2021 m. rugpjūčio 9 d. pranešimas žiniasklaidai

Šiandien, 2021 m. rugpjūčio 9 d., Seimo narys Petras Gražulis užregistravo Seimo nutarimo projektą dėl pirmalaikių Seimo rinkimų.

Daug žmonių kreipėsi į Prezidentą, prašydami, kad jis paleistų dabartinį Seimą. Tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucija Prezidentui tokią teisę suteikia tik dviem atvejais: pirmas – jei Seimas nepritarė Vyriausybės programai ir antras – jei Seimas Vyriausybei išreiškė nepasitikėjimą, tada Vyriausybė turi teisę kreiptis į Prezidentą, kad jis paleistų Seimą.

Abu šie variantai dabar neįmanomi, o dabartinė Seimo valdančioji dauguma ir jų suformuota Vyriausybė negali susitvarkyti su jų pačių sukurtomis problemomis ir Lietuvą ištikusiais iššūkiais bei veikia priešingai daugumos Lietuvos Respublikos piliečių interesams, teisėtiems lūkesčiams, todėl ėmiausi iniciatyvos, kad Seimas pasileistų pats“, teigė Seimo narys P. Gražulis.

Seimo nutarimo projektas:

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL PIRMALAIKIŲ SEIMO RINKIMŲ PASKELBIMO

2021 08 09 Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

vadovaudamasis Konstitucijos 58 straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 6 straipsniu ir atsižvelgdamas į tai, kad:

– dabartinė Seimo valdančioji dauguma ir jų suformuota Vyriausybė negali ir negalės susitvarkyti su jų sukurtomis problemomis ir Lietuvą ištikusiais iššūkiais;

– Vyriausybę remiančios Seimo frakcijos veikia priešingai daugumos Lietuvos Respublikos piliečių interesams, teisėtiems lūkesčiams;

– dabartinė Seimo valdančioji dauguma ir jų suformuota Vyriausybė užsiima dirbtinių problemų kūrimu ir dėmesio nukreipimu nuo pagrindinių Lietuvos problemų sprendimo bei korupcijos TS-LKD, Laisvės partijos ir Lietuvos liberalų sąjūdžio gretose;

– dabartinė Seimo valdančioji dauguma ir jų suformuota Vyriausybė vieningai rūpinasi tik „antru galu“; stumia vienalytes santuokas, Partnerystės įstatymą bei Stambulo konvenciją;

– vyksta nuolatiniai bandymai įgyvendinti antikonstitucinį perversmą, uždraudžiant piliečiams taikiai rinktis, viešai išsakyti savo nuomonę ar realizuoti referendumo teisę;

– užsienio politikoje Lietuva itin pablogino savo geopolitinę padėtį ir sąmoningai padeda Putinui užvaldyti Baltarusiją:

dėl atsisakymo palaikyti bet kokius santykius, vykdyti derybas dėl politinių kalinių  išlaisvinimo, paskelbtas hibridinis karas prieš Baltarusiją ir dėl to Lukašenkos pastangomis Lietuvą užplūdo nelegalių migrantų banga;

– dabartinė valdančioji dauguma per trisdešimt metu sukūrė liberalbolševikinę totalitarinę valstybę, užvaldė žiniasklaidą,

– niekinami ir žeminami, ypač per LRT, kitą nuomonę turintys žmones, jie yra politiškai persekiojami;

– priiminėjami pamatines žmogaus teises pažeidžiantys antikonstituciniai teisės aktai;

– žadama žmones per prievarta vakcinuoti, nevakcinuotiems vykdant totalią segregaciją bei apribojant teises į viešą transportą, patekti į prekybos tinklus, atsakoma teises į nemokama gydymą; paneigiama teisė į darbą, o nelojalieji bus metami iš darbų;

– dėl nuolatinio skolinimosi didėja infliacija;

– drastiškai didėja dujų, elektros ir kitos kainos, o didžiosios dalies žmonių pajamos lieka tos pačios;

– didėja socialine atskirtis, auga skurstančiųjų gretos ir emigracija.

– didėja korupcija, atskiros politinės grupės siekia užvaldyti valstybines įmones;

n u t a r i a :

1 straipsnis.

Paskelbti pirmalaikius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus 2021 m. lapkričio 07 dieną.

 

2 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

Seimo Pirmininkė

Teikia

Seimo narys                                                                                                              Petras Gražulis

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija