Įvairūs

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija: „Suvienytos jėgos sėkmingam Pilietybės referendumui“

2023 m. lapkričio 17 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

Lapkričio 14–16 d. į Seimą susirinkusi posėdžiauti Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija baigiamojoje spaudos konferencijoje pristatė 5 priimtas rezoliucijas:

„Dėl grįžimo į Lietuvą praktinių reikalų“;

„Dėl Lietuvos ir diasporos kultūros projektų“;

„Dėl pilietiškumo skatinimo“;

„Dėl referendumo dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo“;

„Dėl tautinės tapatybės puoselėjimo ir stiprinimo“.

„Per trejus šios Seimo kadencijos metus išspręsta nemažai svarbių mūsų diasporai problemų, vieningai ruošiamės Pilietybės išsaugojimo referendumui, komisijos posėdžiuose svarstomi klausimai nebesikartoja, tapome pavyzdžiu kitoms diasporoms ir kitų valstybių institucijoms, gera girdėti iš brolių ukrainiečių, kad mūsų valstybės požiūris į išvykusiuosius yra pavyzdinis“, po komisijos posėdžių sesijos džiaugėsi komisijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė, dėkodama lietuvių diasporos organizacijoms, jų atstovams, kolegoms Seimo nariams, padedantiems įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

„Jau suvienytos jėgos Pilietybės referendumo sėkmingam įgyvendinimui“, – sakė komisijos kopirmininkas Jonas Bružas iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir pabrėžė, kad „visos Lietuvos politinės partijos vieningai pritaria referendumui, atliekamas aktyvus išankstinis darbas, sukurtos darbo grupės, rengiami viešinimo, koordinavimo planai“.

Posėdyje dalyvavę Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Pasaulio lietuvių studentų organizacijos, Global Lithuanian Leaders, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos, LRT, Lietuvos teisininkų draugijos, Lietuvos katalikų bažnyčios, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir kitų organizacijų atstovai žadėjo viešinti informaciją apie referendumą ir kviesti Lietuvos gyventojus aktyviai dalyvauti išreiškiant savo valią referendume.

Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkės Dalios Henkės (Dalia Henke) nuomone, šiuo metu jaučiama didžiulė tautos vienybė, lyginant nuotaikas prieš įvykusį referendumą dėl pilietybės išsaugojimo, o ir „valstybės vadovai gana vieningi šiuo klausimu – to nebuvo 2019 metais“.

Komisija, pastebėjusi, kad užsienyje gyvenantiems lietuviams, planuojantiems grįžti į Lietuvą, trūksta informacijos socialinės ir sveikatos apsaugos, socialinių garantijų ir paramos (pensijų, sveikatos draudimo, socialinio draudimo, darbo stažo, neįgalumo išmokų perkėlimo, dokumentų tvarkymo ir kitais) klausimais, prašė Vyriausybės skirti daugiau dėmesio informacinės pagalbos ir konsultacijų teikimo paslaugų stiprinimui, paslaugas teikti „vieno langelio“ principu, įvertinti galimybes plėsti Lietuvos Respublikos tarptautinių socialinės apsaugos dvišalių sutarčių sąrašą, išplėsti ir sustiprinti informacinę pagalbą, suteikiant koordinuotą skirtingų institucijų informaciją asmenims, užsienyje įgijusiems išsilavinimą ar (ir) kvalifikaciją ir norintiems studijuoti ar dirbti Lietuvoje, dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo Lietuvoje.

Buvo svarstomi tautinės tapatybės išsaugojimo, etninės kultūros puoselėjimo, pilietiškumo stiprinimo klausimai, dedamos pastangos, kad į 2024 metais Lietuvoje vyksiančią 100-mečio dainų šventę sugužėtų lietuviai iš tolimiausių pasaulio kampelių.

Kita komisijos posėdžių sesija numatoma 2024 m. balandžio 9–11 d.

Spaudos konferencijos vaizdo įrašas. Posėdžių vaizdo įrašus galima rasti Seimo „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“.

Komisijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė, tel. (8 5) 209 6688

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija: „Suvienytos jėgos sėkmingam Pilietybės referendumui“