Įvairūs

Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pranešimas: „Ar negalios reforma pavyks, dabar jau visiškai priklauso nuo Vyriausybės“

2022 m. gruodžio 20 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Seimui svarstant neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimus Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovai teigia, kad šalia keleto būtinų ir naudingų pakeitimų pasirinkta ir ydinga praktika, kai reformos įgyvendinimo sėkmę lemsiančios priemonės ir procesai nustatomi ne įstatyme, o įtvirtinamos poįstatyminiuose aktuose, su kuriais susipažinti kol kas net nėra galimybės.

„Su frakcijos kolegomis nuosekliai dirbome, kad pateiktume konkrečius, aiškius, argumentuotus pasiūlymus, sumažintume nežinią, kuri gaubia šią reformą. Nemaža dalimi tai pavyko, įvedant ankstyvosios pagalbos negalios ištiktoms šeimoms paslaugą, suvienodinant naudojamus terminus su kitomis socialinėmis sritimis, atsisakant asmens orumą žeminančių sąvokų ir aiškiau apibrėžiant bei išplečiant nevyriausybinių organizacijų funkcijas“, – sako Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Linas Kukuraitis.

Visgi, anot jo, lieka esminių neaiškumų, keliančių nerimą žmonių su negalia bendruomenei. Pasak parlamentaro, negaudami aiškių atsakymų į kylančius klausimus žmonės yra linkę kurti mitus ir tikrovės neatitinkančias teorijas, kurios, sklisdamos iš lūpų į lūpas, kelia nereikalingą nerimą ir įtampą.

„Reforma siekiama, kad negalios nustatyme atsirastų ne tik medicininis, tačiau ir socialinis aspektas, įvedamas dalyvumo terminas. Pats poslinkis nuo medicininio modelio yra geras, tačiau kai į viešąją erdvę transliuojama tik žinia, kad atsiranda dalyvumas, ir nekomunikuojama arba per mažai komunikuojama, kaip konkrečiai jis bus nustatomas, kokį poveikį jis turės išmokoms ir žmonių gaunamoms paslaugoms, kuo toks modelis palankesnis asmenims su negalia ir panašiai, atsiranda daug įtampos ir nerimo“, – sako L. Kukuraitis. Anot jo, dalyvumo klausimyno patvirtinimas, išbandymas ir visuomenės įtikinimas, kad šis yra tinkamesnis instrumentas už šiuo metu egzistuojantį, yra ypatingos svarbos darbas, kurio sėkmė gali nulemti visos reformos sėkmę. Ir šiandien Seimui pritarus reformai, tai jau tampa visiškai Vyriausybės atsakomybe. 

Pabrėždami negalios reformos būtinumą ir naudą, demokratai taip pat ragina valdančiuosius skirti reformai reikalingas lėšas. Pasak frakcijos atstovų, net ir geriausios idėjos nevirsta darbais, nesant pakankamo finansavimo. „Keletas išties svarbių pakeitimų numatomi nuo 2026 ar net vėlesnių metų, norisi tikėti, kad toks atidėliojimas daromas ne veltui, per ateinančius keletą metų bus skiriamos reikiamos lėšos, kad priimti pokyčiai būtų įgyvendinami ir iš tiesų prisidėtų prie didesnės asmenų su negalia integracijos ir gyvenimo kokybės gerinimo, o reforma nevirstų tik skambiais šūkiais“, – sakė demokratų atstovas L. Kukuraitis.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija