Įvairūs

Seimo Audito komitetas siūlo netvirtinti nacionalinio ir valstybės ataskaitų rinkinių

2019 m. lapkričio 7 d. pranešimas žiniasklaidai

Audito komitetas lapkričio 6 d. posėdyje svarstė valstybinio audito išvadas ir ataskaitas dėl 2018 m. nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės biudžeto ir Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo fondų biudžetų finansinių ir biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių.

Atsižvelgdamas į tai, kad Valstybės kontrolė 7 metus iš eilės valstybinio audito išvadose teikia sąlygines nuomones, nes ataskaitų rinkiniuose išlieka reikšmingų iškraipymų dėl neišspręstų, ankstesniuose audituose nustatytų klaidų, kurios kartojasi, o nustatytos problemos vangiai sprendžiamos, komitetas pasiūlė netvirtinti valstybės konsoliduotųjų ir nacionalinio finansinių atskaitų rinkinių.

Komitetas pažymėjo, kad dėl viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje likusių neištaisytų reikšmingų klaidų, valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys vis dar neparodo teisingos valstybei priklausančio turto, įsipareigojimų, pajamų vertės. Programų, fondų, įstaigų finansavimas iš anksto teisės aktuose nustatyta fiksuota mokesčių ir kitų pajamų dalimi neskatina į rezultatus orientuoto biudžeto sudarymo ir vykdymo bei yra ydingas. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšomis remiamos įvairios veiklos ir iniciatyvos neužtikrina rezultatyvaus šių lėšų panaudojimo. Pastebėta, kad nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys vis dar neapima visų reikalingų viešojo sektoriaus subjektų ir jų duomenų, nėra imtasi veiksmų siekiant formuoti pakankamą fiskalinę erdvę, nes iki šiol nėra nustatyti siektini minimalūs fiskalinių rezervų dydžiai, o Vyriausybės atsiskaitymas Seimui už veiklos rezultatus ir biudžeto vykdymą išlieka formalus, skirtingais terminais ir nepadeda priimti tinkamų valdymo sprendimų.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo audito rezultatai dar kartą parodė jau ne pirmus metus įvardytas sveikatos apsaugos sistemos problemas, susijusias su Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimu: sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo sistema vis dar ydinga, nes neužtikrina finansavimo skaidrumo ir konkurencijos, dar nepereinama prie objektyviomis sąnaudomis grįstos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos, fondo administravimo sistema dar neoptimizuota, fondo rezervas nėra formuojamas ir saugomas ištisus metus, o rezervo lėšos traktuojamos kaip Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto einamosios išlaidos, neturint nieko bendro su realaus rezervo kaupimu.

Valstybinio socialinio draudimo fondo audito rezultatai dar kartą atskleidė, kad socialinei apsaugos sistemai vis dar trūksta nuoseklumo: dar nėra aiškiai apibrėžti socialinės apsaugos sistemos principai, kurie atskirtų valstybinio socialinio draudimo ir socialinės paramos dalis, fondo administravimo sistema neoptimizuota, todėl patiriama neracionalių fondo administravimo sąnaudų, o duomenys finansinėse ataskaitose teikiami nesilaikantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme įtvirtinto subjekto principo.

Komitetas atsižvelgdamas į valstybinio audito išvadose pateiktas nuomones ir ataskaitose pateiktus pastebėjimus bei į sistemiškai besikartojančias ir nesprendžiamas problemas pateikė pasiūlymus. 

Kitą savaitę komitetas svarstys 2020 m. valstybės, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų projektus.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija