Įvairūs

Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos dėmesio centre – klausimas dėl gretutinių teisių kūrinių autorių ir atlikėjų atsakomybės savižudybių prevencijos kontekste

2020 m. lapkričio 5 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisija lapkričio 4 d. posėdyje, dalyvaujant įvairių institucijų atstovams, nagrinėjo klausimą dėl gretutinių teisių kūrinių autorių ir atlikėjų atsakomybės savižudybių prevencijos kontekste.

Komisijos pirmininkas Robertas Šarknickas pabrėžė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina kūrėjų laisvę, todėl posėdžio metu bus kalbama ne apie teisinius, o labiau apie moralės ir etikos dalykus.

Posėdyje atkreiptas dėmesys į sudėtingą situaciją Lietuvoje: UNICEF ataskaita rodo, kad Lietuva pirmauja pagal vaikų savižudybes. Prie šiuo metu ir taip prastos situacijos galimai prisideda ir gyvybės iš savęs atėmimo romantizavimas medijose ir mene. Todėl labai svarbu rasti sprendimą, kad padėtis pasikeistų.

Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjos Gailos Matulytės, labai svarbu užtikrinti informacijos, darančios neigiamą poveikį nepilnamečiams, filtravimo priemonių įdiegimą ir veikimą – įvesti specialų ženklinimą kūriniams, kurie būtų atpažįstami kaip potencialiai pavojingi žmonėms, patiriantiems suicidinius impulsus, nurodyti nemokamos emocinės pagalbos kontaktus. Jeigu viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, jų dalyviai, televizijos programų transliuotojai, žurnalistai ir kiti už visuomenės informavimo turinį atsakingi asmenys negali savarankiškai nustatyti, ar ketinama skleisti informacija priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kategorijai, jie gali kreiptis į žurnalistų etikos inspektorių ir prašyti, kad jis pateiktų savo rekomendaciją dėl konkrečios jų ketinamos skleisti viešosios informacijos priskyrimo neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios informacijos kategorijai, jos žymėjimo ir taikytinų skleidimo apribojimų.

Komisijos posėdžio dalyviai vieningai sutarė, kad ypatingas dėmesys turi būti skirtas emocinio raštingumo ir sąmoningumo ugdymui, pabrėžė pedagogų, psichologų, tokių tarnybų kaip „Jaunimo linija“, „Vaikų linija“ vaidmenį savižudybių prevencijoje ir postvencijoje.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija