Įvairūs

Savižudybių ir smurto prevencijos komisija dės pastangas, kad gerėtų darbuotojų savijauta

2019 m. lapkričio 8 d. pranešimas žiniasklaidai

Po nelaimės Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininko Roberto Šarknicko iniciatyva 2019 m. lapkričio 6 d. įvyko komisijos posėdis, kuriame buvo aptartos medikų bendruomenės išsakytos problemos dėl darbovietėse patiriamos psichologinės įtampos ir emocinio išsekimo, priežastys, galinčios privesti medikus prie savižudybės.

Komisijos posėdyje diskutuota dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso papildymo psichologinio smurto prevencijos darbovietėse nuostatomis, dėl sveikatos priežiūros įstaigų vadovų vadybinių gebėjimų stiprinimo, dėl teisinių priemonių ir mechanizmų, kurie leistų sureguliuoti medikų darbo krūvius ir teisingą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, dėl palankios aplinkos medikams gauti psichiatrinę ir psichologinę pagalbą sudarymo.

Komisijos posėdyje dalyvavę Lietuvos didžiųjų ligonių vadovai papasakojo, kokių priemonių imamasi, kad darbuotojams būtų suteikta kvalifikuota pagalba: Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, kurią ištiko krizė po gydytojo savižudybės, darbuotojus konsultuoja psichologai, skyrių vadovams organizuojami lyderystės ir komandinio darbo mokymai, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikose įdarbinti psichologai, teikiantys pagalbą tik šių ligoninių medikams.  

Pasak komisijos pirmininko, medikų psichologų etatai didžiųjų ligoninių pavyzdžiu turėtų būti įsteigti visose gydymo įstaigose – tai būtų žingsnis mažinant psichologinę įtampą ir emocinį išsekimą.

Taip pat svarstytos galimybės didinti pasitikėjimo telefono pasiekiamumą – įdiegti trumpąjį lengvai įsimenamą pasitikėjimo telefono numerį, kuriuo būtų galima pranešti apie darbe patiriamą psichologinį smurtą, mobingą ar kitokio pobūdžio spaudimą.

Nors šiame komisijos posėdyje daugiausia dėmesio buvo skirta medikų problemoms spręsti, komisijos pirmininko nuomone, psichologinės įtampos, emocinio išsekimo, mobingo prevencijos klausimai turėtų apimti ne tik sveikatos priežiūros, bet ir kitas profesines sritis.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija