Įvairūs

Prezidentės užuojauta dėl Almos Adamkienės netekties

Atsisveikiname su Alma Adamkiene – šviesia asmenybe, palikusia Lietuvos gyvenime ypatingą pėdsaką.  

Mūsų atmintyje A. Adamkienė visada išliks greta Prezidento Valdo Adamkaus – žmona ir bendražygė, pirmoji Lietuvos ponia, savo laikysena skleidusi aukščiausią vidinę kultūrą, daug jėgų skyrusi labdaringai veiklai.

Dėl šios netekties reiškiu gilią užuojautą Prezidentui V. Adamkui, artimiesiems ir visiems, branginusiems A. Adamkienę ir jos žmogiškąjį talentą. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Pranešimą paskelbė: Goda Bacenskienė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija