Įvairūs

Prezidentas šventų Velykų proga pasveikino Popiežių Pranciškų

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino Popiežių Pranciškų su Prisikėlimo švente – šventomis Velykomis.

Prezidento sveikinime linkima, kad prisikėlimo šviesa nušviestų Popiežiaus Pranciškaus tarnystę, o mums visiems dovanotų viltį, kad žmonija gali pasiekti susitaikymą ir taiką.

Šalies vadovas teigė, kad norėtų, kaip ir kiekvienais metais, ramia, pilna susitaikymo ir džiugesio širdimi pasveikinti Šventąjį Tėvą sutinkant Velykų rytą, tačiau šiandien Europoje susiduriame su neeiline grėsme – karu Ukrainoje. „Žvelgdamas į sugriautus Ukrainos miestus ir nuo karo pabėgusių ukrainiečių akis matau ir savo Tėvynės skausmingos istorijos žaizdas. Lietuvos žmonės neužmiršo savo kovos už laisvę, todėl jie kupini atjautos ir visomis išgalėmis siekia padėti Ukrainos žmonėms“, – sveikinimo laiške rašo šalies vadovas.

Sveikinime Prezidentas padėkojo Šventajam Tėvui už artumą ir nuolatinį dėmesį Lietuvai bei visiems geros valios žmonėms.

Pranešimą paskelbė: Justė Krančiukaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija