Įvairūs

Prezidentas pareiškė užuojautą dėl partizaninio judėjimo dalyvio Juozo Aleksos mirties

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl partizaninio judėjimo dalyvio, pogrindžio aktyvisto, politinio kalinio, Norilsko kalinių sukilimo dalyvio Juozo Aleksos mirties.

Šalies vadovo teigimu, J. Aleksos, turėjusio Balandžio slapyvardį, gyvenimo ir kovos kelias yra mus jau, deja, paliekančios kartos žygdarbio dalis, atspindinti kainą, sudėtą už Lietuvos laisvę.

„J. Aleksa nuo pat jaunų dienų nedvejodamas pasiryžo kovoti už Tėvynės laisvę. Sulaukęs vos keturiolikos tapo partizanų ryšininku. Jaunojo laisvės kovotojo nepalaužė nei areštas, nei tardymai ir kankinimai, nei kalėjimai Lietuvoje ir Sibire. Tai vienas iš mūsų tautos didvyrių, kurio vardas bei darbai niekuomet nebus pamiršti“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovas reiškia užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, draugams ir bendražygiams.

Už aktyvią pogrindžio veiklą ir dalyvavimą Norilsko kalinių sukilime J. Aleksa buvo apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, jam suteiktas kario savanorio statusas. Šiemet, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Prezidento G. Nausėdos dekretu J. Aleksa buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu.

Pranešimą paskelbė: Tomas Beržinskas, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija