Įvairūs

Premjerė reiškia užuojautą dėl disidento Antano Terlecko mirties

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė reiškia užuojautą dėl disidento, politinio kalinio, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjo Antano Terlecko netekties.

„Netekome išskirtinio Lietuvos patrioto, net ir sunkiausiomis, ne kiekvienam pakeliamomis aplinkybėmis nepailsusio ir nepalaužto kovotojo už laisvę, tačiau visuomet turėsime jo drąsos, atkaklumo ir tikėjimo pavyzdį. Sovietų valdžios persekioto, kalinto ir tremto Antano Terlecko atsidavimas laisvos Lietuvos tikslui žadino ir drąsino kitus, jis skyrė šiai kovai ilgus gyvenimo metus, niekuomet nesuabejojęs jos prasmingumu ir nesileisdamas į kompromisus su savąja sąžine. Reiškiu nuoširdžią užuojautą Antano Terlecko šeimos nariams, bendražygiams ir visiems, turėjusiems garbę šią iškilią asmenybę pažinti“, – sakoma Ministrės Pirmininkės užuojautoje.

Išskirtiniai A. Terlecko nuopelnai įvertinti III-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi, ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Karininko kryžiumi, Laisvės premija, taip pat Estijos Marijos žemės kryžiaus III klasės ordinu.

Pranešimą paskelbė: – -, Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija