Įvairūs

Nustatytos korupcijos rizikos savivaldybei įgyvendinant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą  

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Prienų rajono savivaldybėje ir įvertino korupcijos rizikas vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo veiklos srityse. Nustatyta, kad trūksta skaidrumo sudarant prioritetinių taisomų kelių sąrašą, antikorupciniu požiūriu neužtikrinama procesų kontrolė. Šios rizikos gali būti aktualios ir kitoms savivaldybėms.

Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklą sudaro apie 1087 km, o 2019–2020 m. vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, taisymui, tiesimui ir saugaus eismo organizavimui Savivaldybė panaudojo daugiau nei 4 mln. 163 tūkst. Eur.

STT atkreipia dėmesį, kad Savivaldybės tarybos nustatyta Kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto trejų metų prioritetinio sąrašo sudarymo tvarka neužtikrina, kad į jį būtų įtraukiami tie kelių tinklo plėtros ir priežiūros prioritetai, kurie teiktų didžiausią naudą Savivaldybės kelių tinklui ir visuomenei. Sudarant šį sąrašą yra vadovaujamasi ne Savivaldybės sukaupta informacija apie faktinę kelių (gatvių) būklę, atliktais gatvių rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros darbais, strateginiais kelių (gatvių) infrastruktūros plėtros planais, o tik seniūnaičių sueigose patvirtintais kitų metų seniūnijų remontuojamų kelių ir gatvių sąrašais, į kuriuos remontuojamos gatvės įtraukiamos vadovaujantis nenustatytais atrankos kriterijais.

Be to, Savivaldybės sprendimai, kuriais vienais metais neįgyvendinti projektai (objektai) į kitais metais tvirtinamą sąrašą yra neįtraukiami arba kuriais, nenurodant tikslo ir (ar) priežasčių, yra keičiamas jų įgyvendinimo laikas, gali neužtikrinti kai kurių įtrauktų projektų (objektų) įgyvendinimo. Savivaldybės sprendimai, kuriais šie sąrašai yra keičiami, yra priimami nenurodant keitimo tikslų ir (ar) priežasčių bei pažeidžiant pačios Savivaldybės nustatytą tvarką, t. y. nederinant jų su komisija, atsakinga už minėto sąrašo sudarymą.

Atliekant analizę STT korupcijos prevencijos pareigūnai nustatė, kad Savivaldybėje egzistuoja antikorupciniu požiūriu ydinga situacija, kai visuose pirkimo etapuose dalyvauja tas pats asmuo. Be to, piktnaudžiavimo riziką Savivaldybėje kelia netinkamas rinkos tyrimo procedūros atlikimas ar ji visai neatliekama viešųjų pirkimų planavimo etape, o Savivaldybė neturi patvirtinusi šios procedūros vykdymo tvarkos.

Dėl vieno Savivaldybės viešojo pirkimo, kurį vykdantis asmuo dėl giminystės ryšių su laimėjusios bendrovės darbuotojais turėjo pareigą nusišalinti, bet to nepadarė ir taip galimai buvo pažeistos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatos, STT kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją.

STT Prienų rajono savivaldybei pateikė siūlymus dėl nustatytų korupcijos rizikos veiksnių valdymo: Savivaldybė turėtų tikslinti nustatytas Savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto trejų metų prioritetinio sąrašo ir objektų sąrašo sudarymo tvarkas, aiškiau apibrėžti komisijos, atsakingos už lėšų kelių priežiūrai ir plėtrai paskirstymą,  veiklos tikslą, uždavinius ir funkcijas, atskirti pirkimų iniciatoriaus ir pirkimų organizatoriaus funkcijas, viešinti aktualią informaciją.

Prienų rajono savivaldybė per 3 mėnesius turės viešai savo interneto svetainėje paskelbti informaciją, kaip bus įgyvendinami korupcijos rizikos analizės išvadoje pateikti STT siūlymai.

Su korupcijos rizikos analize galite susipažinti čia.

Nuo 2022 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujai Korupcijos prevencijos įstatymo redakcijai, įstaigos turės savo interneto svetainėse viešai skelbti informaciją apie tai, kaip įgyvendinami ar planuojami įgyvendinti korupcijos rizikos analizėse pateikti STT siūlymai.

Pranešimą paskelbė: Renata Keblienė, Specialiųjų tyrimų tarnyba