Įvairūs

Naujausias tyrimas rodo, kad lankytojai valstybės archyvų teikiamas paslaugas vertina labai gerai arba gerai

Šiemet kovą  gegužę vykdytos Lietuvos valstybės archyvų teikiamų paslaugų vertinimo apklausos metu net 87 proc. lankytojų valstybės archyvų teikiamas paslaugas įvertino labai gerai arba gerai.

Apklausos rezultatai parodė, kad per pastaruosius 12 mėn. lankytojai yra naudojęsi Elektroninio archyvo informacine sistema (EAIS) – 90 proc. Dauguma respondentų (85 proc.) yra naudojęsi konsultavimo dokumentų ir archyvų valdymo klausimais paslauga, 67 proc. – naudojosi informacijos apie archyvo saugomus dokumentus ir jų naudojimą teikimo paslauga, 64 proc. – temine dokumentų paieška. Apie pusė apklaustųjų lankėsi stacionariose ar virtualiose parodose (54 proc.) arba dalyvavo archyvų edukacinėse veiklose (49 proc.). Daugiau nei penktadalis respondentų naudojosi informacine sistema e-kinas (22 proc.).

Lankytojai ypač puikiai įvertino virtualias ir stacionarias parodas Lietuvos regioniniuose valstybės archyvuose (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių) ir Lietuvos valstybės naujajame archyve. Edukacijų ir konsultacijų dalyviai džiaugėsi ir Lietuvos valstybės naujajame, Lietuvos centriniame ir Kauno regioniniame valstybės archyvuose organizuojamomis edukacijomis.

Skirtingų archyvų lankytojų aktyvumas pildant klausimyną buvo nevienodas. Daugiausia respondentų per pastaruosius 12 mėn. kreipėsi į Lietuvos centrinį valstybės archyvą (37 proc.), į Lietuvos valstybės istorijos archyvą (29 proc.) ir į Lietuvos valstybės naująjį archyvą (27 proc.).

Lankytojai labai palankiai įvertino Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos regioninių valstybės archyvų skaityklų patogumą, darbo laiką. Aukščiausiai buvo įvertintas užsakymų pateikimas Šiaulių ir Klaipėdos regioninių valstybės archyvuose, valstybės archyvų lankytojai įvertino ir puikias galimybes šiose skaityklose naudotis telekomunikacijų įrenginiais.

Nustatyta, kad net 86 proc. lankytojų informacijos apie valstybės archyvuose saugomus dokumentus ieško internete: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje (49 proc.) ir Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (37 proc.). Geriausiai buvo įvertintos Klaipėdos regioninio valstybės archyvo ir Lietuvos valstybės naujojo archyvo socialinių tinklų paskyros. Nors aktyviausiai lankytojai dalyvauja Lietuvos centrinio valstybės archyvo socialinių tinklų paskyrose.

Lietuvos valstybės archyvai dėkoja lankytojams, įvertinusiems teikiamas paslaugas ir kviečia visas valstybės archyvų naujienas stebėti socialinių tinklų „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „Youtube“ paskyrose bei interneto svetainėje www.archyvai.lt.

Su tyrimo ataskaita galite susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Agnė Vilkišienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba