Įvairūs

Maisto ir veterinarinė kontrolė Lietuvoje: svarbiausias iššūkis – tikslingiau atrinkti tikrinamus subjektus

Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė, turinti saugoti vartotojus, gyvūnus ir aplinką nuo pavojingų veiksnių maisto ir veterinarijos srityse, – nėra pakankamai efektyvi. Siekiant, kad patikrinimai būtų atliekami rizikingiausiuose subjektuose, nebūtų kuriama perteklinė administracinė našta verslui, o tarnybos ištekliai būtų naudojami optimaliai, būtina tobulinti kontrolės planavimo procesus, priežiūros veiksmus nukreipti į padidintos rizikos ūkio subjektus, didesnį dėmesį skirti prevencijos priemonėms, rodo Valstybės kontrolės atliktas auditas „Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė“.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prižiūri apie 117 tūkstančių ūkio subjektų, tačiau nežino, kiek žemės ūkio veiklą vykdančių ir veterinarinės kontrolės subjektų vykdo padidintos rizikos veiklą, nes net 83 proc. jų rizikos vertinimas nėra atliekamas. 2019–2021 m. tik 2 proc. visų patikrinimų veterinarijos ir 19 proc. maisto srityse buvo atliekami padidintos rizikos ūkio subjektuose, nors, siekiant efektyviai naudoti tarnybos išteklius, tokių objektų tikrinimas turėtų būti dominuojantis.

„Beveik pusė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atliktų patikrinimų buvo neplaniniai, kurie nepagrįsti rizikos svarba. Tarnyba neplaninius patikrinimus inicijavo dėl beveik visų gautų skundų, iš kurių audituojamuoju laikotarpiu pasitvirtino trečdalis. Tai didina administracinę naštą ir neleidžia efektyviai naudoti išteklių“, – teigia Valstybės kontrolės atstovė Rasa Pupeikytė-Usačiova.

Siekiant užtikrinti gyvūnų sveikatą, turėtų būti atliekama veterinarinių paslaugų kokybės kontrolė, kuri turėtų būti tinkamai reglamentuota. Reikalingi gyvūnų sveikatos būklės įvertinimo ir valstybinės veterinarinių paslaugų kontrolės reikalavimai, kad būtų galima vertinti parinkto ir taikyto gydymo metodus. Reikėtų nustatyti, kokie kvalifikaciniai reikalavimai keliami veterinarijos gydytojui.

Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Žemės ūkio ministerijai. Įgyvendinus rekomendacijas bus patobulinti kontrolės planavimo, vykdymo ir prevencijos procesai: bus atliekama prevencijos priemonių veiksmingumo analizė ir stiprinama pagalba verslo naujokams, tobulinamas veterinarinių paslaugų kokybės kontrolės reglamentavimas ir kt. Tai leis užkirsti kelią nesaugaus ir nekokybiško maisto patekimui į rinką ir žiauriam elgesiui su gyvūnais.

Pranešimą paskelbė: Regina Lakačauskaitė-Kaminskienė, Valstybės kontrolė