Įvairūs

Lietuvos centriniam valstybės archyvui istorikė Daina Lozoraitis perdavė Kybartų aktų originalus

2022 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Italijos Respublikoje įvyko renginys, kurio metu istorikė Daina Lozoraitis Lietuvos centriniam valstybės archyvui perdavė Kybartų aktų originalus, kitus Lozoraičių šeimos išsaugotus dokumentus ir buvo apdovanota Archyvaro garbės ženklu.

Kybartų aktai – 1940 m. Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos pasirašyti dokumentai, kuriais įgyvendinta nuostata dėl valdžios perdavimo: Lietuvos Ministru Pirmininku skiriamas Stasys Lozoraitis ir jam pavedama pavaduoti Prezidentą. Remiantis šiais svarbiais dokumentais buvo galima sudaryti egzilinę vyriausybę. Ilgą laiką Lietuvos istorijos tyrinėtojams ramybės nedavė klausimas, kur galėtų būti saugomi Kybartų aktų originalai. Ši paslaptis visai neseniai buvo atskleista, – ji siejama su Lozoraičių šeimos saugotu archyvu Romoje.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir Lietuvos Respublikos diplomato, buvusio Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus prie Šv. Sosto ir Italijos lietuvių bendruomenės valdybos nario Kazio Lozoraičio ryšiai užsimezgė dar 2003 metais, jam pirmą kartą apsilankius archyve. 2006 m. Romoje Kazys Lozoraitis perdavė archyvui Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio ir Lietuvos diplomatinės tarnybos užsienyje rašytinius dokumentus, taip pat nuotraukas, vaizdajuostes. Vėliau Lozoraičių šeima archyvui perdavė kitus šeimos išsaugotus Lietuvos diplomatinės tarnybos dokumentus. Tarp 2006–2008 m. perduotų dokumentų Kybartų aktų originalų nebuvo. Archyve saugomuose Lietuvos pasiuntinybių fonduose buvo tik patvirtinti Kybartų aktų nuorašai. Bandyta aiškintis, kur ir kaip galėjo dingti šie svarbūs Lietuvos valstybei dokumentai, keltos įvairios versijos.

Tik neseniai, susisiekus su diplomatų Lozoraičių dinastijos palikuone istorike Daina Lozoraitis, paaiškėjo, kad Kybartų aktų originalai buvo saugomi Lozoraičių namuose Romoje. Dainos Lozoraitis dėka Kybartų aktai grįžta į Lietuvą. Tuo pačiu perduoti ir kiti svarbūs dokumentai, dienoraščiai, fotografijos ir kino medžiaga.

Renginio metu svečius pasveikino ambasados patarėja Laura Tilūnaitė, kuri priminė, jog Kybartų aktus galima vertinti ir kaip konstitucinį nepriklausomos Lietuvos valstybės tęstinumą įtvirtinančius dokumentus.

Iškilmingame renginyje dalyvavo ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys bei ambasadorius ir istorikas dr. Vytautas Žalys.

Įteikdamas Dainai Lozoraitis Archyvaro garbės ženklą Dalius Žižys pažymėjo, kad diplomatų Lozoraičių dinastijos palikuonė istorikė Daina Lozoraitis visą laiką puoselėjo šeimos tradicijas, rūpinosi Romoje likusiais Lietuvai reikšmingais Lietuvos diplomatinės tarnybos bei Lozoraičių šeimos dokumentais, juos tvarkė. Jis pabrėžė, kad Lozoraičių šeimos indėlis išsaugant reikšmingus Lietuvos valstybei dokumentus yra puikus pilietiškumo ir patriotizmo pavyzdys.

Susirinkusiesiems kalbėjęs ambasadorius ir istorikas dr. Vytautas Žalys papasakojo apie perduodamų dokumentų reikšmę, jų paieškų peripetijas ir pasidžiaugė prasminga dovana Lietuvai.

Renginyje dalyvavo Italijos lietuvių bendruomenės, italų visuomenės ir Vatikano radijo atstovai.

Pranešimą paskelbė: Agnė Vilkišienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Lietuvos centriniam valstybės archyvui istorikė Daina Lozoraitis perdavė Kybartų aktų originalus