Įvairūs

Kviečiame skaityti pranešimus konferencijoje archyvų klausimais

Kauno regioninis valstybės archyvas ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba rengia konferenciją „Archyvai ir archyvarai dabarties iššūkių akivaizdoje“. Konferencijos dokumentinio paveldo išsaugojimo ir dokumentų valdymo temomis organizuojamos kas dvejus metus, jose kviečiami dalyvauti akademinės bendruomenės nariai, mokslininkai, tyrėjai ir plačioji visuomenė.

Šių konferencijų tikslas – pasidalyti gerosios patirties pavyzdžiais ir archyvų valdymo srities aktualijomis. Šiais metais konferencijoje numatoma aptarti archyvų (institucijų ir rinkinių) istoriją, archyvų kaupimo bei sklaidos klausimus, archyvarų tapatybės paieškas, archyvų teikiamų paslaugų tematiką bei neišnaudotas galimybes.

Ketinančių konferencijose skaityti pranešimus iki kovo 1 d. prašoma užpildyti registracijos anketą, o iki kovo 15 d. el. paštu gintaras.druckus@archyvai.lt atsiųsti pranešimo santrauką (iki 500 žodžių). Informacija apie pranešimo tinkamumą konferencijai bus pateikta iki kovo 30 d.

Konferencija vyks 2023 m. birželio 27 d. Kaune (vieta bus patikslinta).

Daugiau informacijos: https://archyvai.lt/lt/konferencija-isblaskytas-dokumentinis-ak9j.html

Pranešimą paskelbė: Agnė Vilkišienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Kviečiame skaityti pranešimus konferencijoje archyvų klausimais