Įvairūs

Korupcija – grėsmė nacionaliniam saugumui. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pristatyta STT 2021 metų veikla

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) 2021 metais savo veiklą orientavo į korupcijos rizikų, kaip grėsmių nacionaliniam saugumui, mažinimą. Korupcija vis dažniau vertinama, kaip priešiško veikimo prieš valstybę įrankis, todėl itin svarbus sisteminis ir aktyvus visų Lietuvos valdžių įsitraukimas. Šiandien tai aptarta Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvažiuojamame posėdyje.

„Korupcija turėtų būti suprantama kaip viena iš grėsmių nacionaliniam saugumui. Nors Lietuva kovoje su korupcija yra jau daug nuveikusi, tačiau sisteminė grėsmė reikalauja ir sisteminio atsako. Kartu su STT vykdoma veikla reikalingas ir visų Lietuvos konstitucinių valdžių dėmesys korupcijos rizikų mažinimui, visų be išimties viešojo sektoriaus institucijų vadovų įsitraukimas kuriant korupcijai atsparią aplinką, antikorupcinio dialogo su visuomene užmezgimas, viešinant vykdomą veiklą korupcijos kontrolės ir prevencijos srityse. Viskas kartu yra tai, ką galime vadinti antikorupcine ekosistema, veiksmingai mažinančia korupcijos, kaip grėsmės nacionaliniam saugumui, rizikas“, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Svarbus  viešojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės darnus veikimas antikorupcijos srityje

Šiandien Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pristatant korupcijos situacijos Lietuvoje vertinimą, STT direktorius Ž. Bartkus pažymėjo, kad korupciją vis dažniau galima įvardyti kaip priešiško veikimo prieš valstybę įrankį. Matoma, kad šis įrankis naudojamas silpninant nacionalinį saugumą, kuris labiausiai pažeidžiamas valstybėse, kurioms nepavyko laiku įsidiegti valdžios skaidrumą, atsparumą ir atskaitomybę užtikrinančių priemonių.

Siekiant stiprinti nacionalinį saugumą, svarbu laiku nustatyti galimas rizikas, įskaitant ir korupcijos, bei imtis atitinkamų veiksmų joms neutralizuoti.

Tik užtikrinus vieningą visų šalies valdžių požiūrį į skaidrumo didinimo svarbą, galima imtis veiksmų, padedančių sukurti antikorupcinę aplinką Lietuvoje. Sprendimų priėmimo atvirumo, iniciatyvos ir atsakomybės didesnis skatinimas – būtini atsparumo korupcijai didinimo žingsniai valstybėje.

2021 metais pilietinė visuomenė buvo dvigubai aktyvesnė

Įsitraukimo, kuriant antikorupcinę aplinką, pavyzdžiu gali tapti pilietinės visuomenės rodiklių gerėjimas ir didėjantis aktyvumas. 2021 m. STT gavo 4 350, t. y. du kartus daugiau pranešimų nei 2020 m. Augantis pranešimų skaičius rodo didėjantį visuomenės pasitikėjimą Tarnyba. Anoniminių pranešimų dalis sumažėjo 3,5 karto – jie sudaro 5,8 proc. visų gautų pranešimų.

STT siekiamo sugrąžinti valstybei turto vertė 2021 metais – daugiau kaip 6 mln. eurų

STT 2021 m. pradėjo 72 ikiteisminius tyrimus (2020 metais – 69) ir nustatė 457 korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, t. y. 20 proc. daugiau nei 2020 m. Įtarimai pareikšti 246 asmenims (2020 m. – 102), iš kurių 44 proc. įtariamųjų ėjo vadovaujamas pareigas. Teismai 86 proc. STT tirtų bylų asmenis pripažino kaltais.

2021 m. STT siekiamo sugrąžinti valstybei turto vertė siekė daugiau kaip 6 mln. eurų: skirta baudų už 392 tūkst. eurų, konfiskuota 1,137 mln. eurų, apribota 4,5 mln. eurų vertės nuosavybės teisė.

Siekiant valstybei grąžinti tai, kas neteisėtai įgyta iš korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, turto paieškos procese imta vykdyti analitinę antikorupcinę žvalgybą taikant didžiųjų duomenų analizę. Naujų įrankių naudojimas suteikia galimybę efektyviau identifikuoti asmenis, kurie galimai neteisėtu būdu įgijo turtą.

Teigiamą poveikį turės virš 1 000 STT pateiktų korupcijos prevencijos pasiūlymų

2021 m. STT analitinės antikorupcinės žvalgybos pareigūnai, vertindami  investuotojus strategiškai svarbiuose ūkio sektoriuose ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sandorių šalis, atliko beveik 700 fizinių ir juridinių asmenų patikrų. Informacija buvo perduota Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai.

2021 m. vykdytos korupcijos prevencijos stebėsenos duomenimis, įgyvendinta, įgyvendinama arba bus įgyvendinta 76 proc. STT pateiktų pastabų. Teigiamą poveikį antikorupcinei aplinkai turės virš 1 000 STT pateiktų pasiūlymų.

Korupcijos prevencijos ir analitinės antikorupcinės žvalgybos duomenimis, didele korupcijos rizika pasižymi sveikatos apsaugos, teritorijų planavimo ir statybų priežiūros, savivaldos, aplinkos apsaugos ir viešųjų pirkimų sritys.

Tarnyba nuolat tobulina ir visuomenei pateikia įvairias antikorupcinio sąmoningumo didinimo priemones: nuo itin didelio susidomėjimo sulaukusios elektroninės mokymo platformos, pirmojo Lietuvoje antikorupcinio hakatono iki veiklą tęsusios „Skaidrumo akademijos“. 2021 m. organizuota apie 350 paskaitų, praktinių seminarų ir antikorupcinių renginių, kuriuose dalyvavo beveik 17 800 asmenų – tai du kartus daugiau nei 2020 m.

STT 2021 metų veiklos ataskaitą rasite čia.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) – pagrindinė Lietuvos Respublikos antikorupcinė teisėsaugos institucija, atskaitinga Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Seimui. 

Pranešimą paskelbė: Renata Keblienė, Specialiųjų tyrimų tarnyba
Korupcija – grėsmė nacionaliniam saugumui. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pristatyta STT 2021 metų veikla