Įvairūs

Kaune – konferencija „Vaiko rytojus prasideda šiandien“

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga vaikų gerovės centras „Pastogė“ ir Vytauto Didžiojo universitetas vaikų gerovės srityje dirbančius specialistus pakvietė į mokslinę-praktinę konferenciją „Vaiko rytojus prasideda šiandien“. Birželio 2 d. VDU Humanitarinių mokslų fakultete vykusiame renginyje Kaunui įteiktas ir UNICEF Vaikams draugiško miesto kandidato statusą patvirtinantis ženklas.

 Išgirsti vaiko balsą

 Į konferenciją susirinkusius vaiko gerovės specialistus sveikino Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

 „Labai prasminga girdėti iškeltą tikslą, jog vaikų rytojus prasideda šiandien. Daug metų buvome įpratę sakyti, kad vaikai yra mūsų ateitis. Mano nuomone, šį požiūrį turime nuosekliai keisti. Vaikų ateitį turime spręsti šiandien ir būtinai kartu su pačiais vaikais“, – sakė ministrė.

 Konferencijos programa, anot ministrės, labai tiksliai atliepė šiandienines vaikų teisių įgyvendinimo ir apsaugos aktualijas.

 „Ypatingai džiaugiuosi matydama, kad daug dėmesio skiriame vaiko nuomonės išklausymui. Nors visi žinome, kad vaiko balsas yra svarbus visose su jo gyvenimu susijusiuose procesuose, dar ne visada mokame sukurti tinkamas sąlygas jam išgirsti. Turime kurti saugią, drąsinančią, įgalinančią erdvę vaiko balsui. Turime įgauti jo pasitikėjimą ir kurti motyvuojantį ryšį, kad vaikas galėtų prasmingai dalyvauti savo gyvenimo kūrime“, – sakė M. Navickienė.

 Tikslas – laiku atpažinti problemas

 „Vaikų gerovės srityje dirbame jau beveik 30 metų ir kasdien susiduriame su krizes išgyvenančiomis šeimomis bei jose augančiais vaikais. Mūsų darbas – ne tik padėti šeimoms įveikti sunkumus, bet ir įgalinti jas pačias laiku atpažinti kylančias problemas bei gebėti jas spręsti. Vaikų gerovei ne mažiau svarbi ir juos supanti socialinė aplinka. Susidūrę su krizinėmis situacijomis delsti ar atidėlioti pagalbos – negalime. Kiekvieno vaiko rytojus prasideda šiandien ir labai svarbu laiku suteikti reikiamą pagalbą tiek vaikui tiek jį auginančiai šeimai“, – kalbėjo viena iš konferencijos organizatorių, vaikų gerovės centro „Pastogė“ direktorė Gražina Didžbalienė.

 Pasak jos, savalaikis šeimose kylančių sunkumų identifikavimas bei atitinkamos kokybiškos pagalbos suteikimas neleidžia problemoms įsisenėti. Tokiu būdu atstatomas normalus šeimos funkcionavimas, taupomos savivaldybės biudžeto lėšos. Šiame kontekste labai svarbus ir specialistų pasirengimas, leidžiantis ankstyvose stadijose padėti identifikuoti problemas, nukreipti šeimas reikiama linkme ieškant sprendimo.

 Tardama sveikinimo žodį, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė taip pat atkreipė dėmesį, jog viena svarbiausių sąlygų organizuojant pagalbą vaikui bei šeimai – specialistų kompetencija ir bendradarbiavimas.

 Vaikų gynimo dienos proga

 Vaikų gynimo dienos proga vaikų gerovės centro „Pastogė“ kartu su Vytauto Didžiojo universitetu organizuota konferencija „Vaiko rytojus prasideda šiandien“ buvo skirta vaikų gerovės srityje dirbančių specialistų kompetencijų kėlimui, gerųjų praktikų ir patirčių dalybai. Buvo diskutuojama su vaikų bei šeimų gerove susijusiomis temomis. Tarp pranešėjų – Vaikų gerovės centro „Pastogė“ specialistai, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai, Kauno miesto savivaldybės atstovai ir kiti.

 Konferencijos metu buvo pristatytos tokios temos kaip „Šiuolaikinė vaiko gerovės apibrėžtis“, „Vaiko nuomonės išklausymas – formalumas ar būtinumas?“, „Vaikas suaugusiųjų konflikte. Pagalbos būdai vaikui ir šeimai“, „Vaiko balso išklausymas atvejo vadybos proceso metu“, „Prieraišumo tipų sąveika kuriant santykį globoje“, „Kūrybinės intervencijos, padedančios vaikams pritapti naujoje aplinkoje“, „Vaiko dalyvavimas priimant sprendimus globos procese“, „Vaikų ir paauglių savivertės bei pasitikėjimo savimi stiprinimo būdai“.

 Vaikų gerovės centras panašaus tipo konferencijas specialistams organizuoja jau ne pirmą kartą.

 Vaikams draugiškas miestas

 Renginyje dalyvavo bei pranešimą skaitė ir Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinio komiteto vykdantysis direktorius Vaidotas Ilgius. Konferencijos metu Kaunui oficialiai suteiktas UNICEF Vaikams draugiško miesto kandidato statusas.

 „Šis statusas motyvuoja ir įpareigoja siekti tikslų bei įdėti daug pastangų dėl vaikų, jaunimo. Esame pasiryžę, tai daryti“, – atsiimdamas miesto kandidato statusą sakė Kauno miesto savivaldybės vicemeras Tomas Jaruševičius.

 Pasiruošiamieji darbai prasidėjo dar 2019 metais, pritarus miesto tarybai. Kauno miesto meras pasirašė memorandumą dėl savivaldybės dalyvavimo UNICEF Vaikams draugiškų miestų iniciatyvoje.  Siekiant šio statuso trejų metų laikotarpiui buvo parengtas atitinkamas veiksmų planas.

 „Jau kurį laiką dirbame siekdami vaikams draugiško miesto statuso. Artimiausiems trejiems metams į priekį išsikėlime atitinkamus veiklos prioritetus: didinti vaikų įsitraukimą sprendžiant jiems aktualias problemas, užtikrinti galimybes kiekvienam vaikui naudotis kokybiškomis socialinėmis paslaugomis ir popamokinės veiklos suteikimu bei kurti saugias ir tvarias sąlygas kiekvienam vaikui“, – pasakojo Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio vedėja, Kaune vykdanti UNICEF Vaikams draugiškų miestų iniciatyvos koordinatorės funkcijas, Giedrė Vareikienė.

 Reikalinga ir miestiečių pagalba

 Šiandien Kauno mieste yra nemažai vaikams ir juos auginančioms šeimoms psichosocialines paslaugas teikiančių įstaigų ir specialistų. Nepaisant to, vis dar yra vaikų, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali augti savo biologinėse šeimose.

„Džiaugiamės, jog nors ir lėtai, bet globėjų ir budinčių globotojų bendruomenė nuolat auga. Tiesa, vis dar yra daug vaikų, kuriems reikalinga šeima. Nepriklausomai nuo aplinkybių, kokioje šeimoje gimė vaikas ar kokius sunkumus išgyvena, kiekvienas vaikas turi teisę į vaikystę. Mūsų, suaugusiųjų, pareiga leisti vaikui tiesiog būti vaiku. Būdami socialiai atsakingais ir tapdami globėjais ar budinčiais globotojais,  galime prisidėti kurdami be tėvų globos likusių vaikų rytojų“, – teigė Vaikų gerovės centro „Pastogė“ direktorė G. Didžbalienė.

 Daugiau apie galimybę tapti globėjais, budinčiais globotojais: www.pastoge.lt

Pranešimą paskelbė: Audra Gužauskienė, Vaikų gerovės centras PASTOGĖ