Įvairūs

Kartu su NVO atstovais Vyriausybėje aptartos Jungtinių Tautų rekomendacijos Lietuvai žmogaus teisių srityje

Vyriausybėje surengtoje apskrito stalo diskusijoje, dalyvaujant Vyriausybės, Seimo ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovams, aptartos Jungtinių Tautų Tarptautinio Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto (CESCR) rekomendacijos Lietuvai ir jų įgyvendinimas. Kaip pažymėjo Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė, nemaža dalis šių rekomendacijų sutampa su Vyriausybės keliamais tikslais, tad teisingame kelyje svarbu sutarti dėl reikalingų priemonių ir veiksmų. 

Vyriausybės kanclerė padėkojo NVO atstovams už jų nuolatinį svarbų darbą – atkreipiant dėmesį į problemas, padedant išgryninti reikalingus sprendimus, įsitraukiant į teisėkūros iniciatyvas bei kartu su institucijomis stebint ir vertinant jau priimtų teisės aktų įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus. 

„Labai vertiname nevyriausybinių organizacijų veiklą, jūsų prieš kurį laiką pateiktą šešėlinę ataskaitą ir konstruktyvią kritiką, kuri verčia mus judėti į priekį, – sakė Vyriausybės kanclerė G. Balčytytė. – Visi puikiai suprantame, kad spartesnė žmogaus teisių pažanga pasitarnautų mums visiems. Neabejoju, čia sutariame visi: turime dirbti drauge, nes tik taip ši pažanga gali būti spartesnė ir ilgalaikė. Tik girdėdami vieni kitus, įsiklausydami į visų pusių argumentus ir pastabas, galėsime spręsti kylančius iššūkius – tikiu, kad ši diskusija yra būtent tokio bendro veikimo pavyzdys.“ 

Apskrito stalo diskusijoje aptartos JT Komiteto rekomendacijos Lietuvai ir reikalingi veiksmai jų įgyvendinimui siekiant mažinti skurdą ir nelygybę, užtikrinti pažeidžiamų grupių žmogaus teises, didinti neįgaliųjų užimtumą, gerinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą, kovojant su smurtu artimoje aplinkoje bei įgyvendinant pozityvius pokyčius kitose žmogaus teisių srityse. 

Kaip pažymėta diskusijoje, ne mažiau svarbus ir tvarumo išlaikymas srityse, kuriose Lietuva jau yra pasiekusi pažangą, pastebėtą ir JT Komiteto ataskaitoje.

Pranešimą paskelbė: – -, Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija