Įvairūs

Kaimo reikalų komitetas siūlo įstatymu sureguliuoti didžiųjų prekybos tinklų tiekėjams taikomų baudų skyrimą

2022 m. spalio 26 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) spalio 26 d. posėdyje nagrinėdamas didžiųjų prekybos tinklų tiekėjams taikomų baudų problematiką išklausė Ekonomikos ir inovacijų, Žemės ūkio ministerijų ir maisto pramonės asociacijų atstovų informaciją ir nutarė siūlyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai organizuoti pasitarimą su Konkurencijos taryba ir maisto pramonės atstovais bei iki 2023 m. kovo 10 d. pateikti Seimui Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo projektą, kuriame būtų sureguliuotas didžiųjų prekybos tinklų baudų taikymas tiekėjams.

Konkurencijos taryba 2021 m. birželio 3 d. pateikė išvadas apie atliktą didžiųjų prekybos tinklų tiekėjams taikomų baudų stebėseną ir savo išvadose taip pat pasiūlė papildyti Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą ir draudžiamų nesąžiningų veiksmų sąraše numatyti, kad prekybos įmonėms būtų draudžiama iš tiekėjų reikalauti pristatyti prekes, jeigu tiek dėl jų kiekio, tiek dėl pristatymo termino nebuvo susitarta raštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis.

Naujos įstatyminės nuostatos atsiradimu labiausiai susirūpinusios maisto pramonės srityje veikiančios bendrovės. Šiuo metu su kai kuriais didžiaisiais prekybos tinklais tiekėjai yra pasirašę tarpusavio memorandumą, kuriame įsipareigota netaikyti baudų tiekėjams. Tiek Konkurencijos tarybos, tiek maisto pramonės asociacijų atstovų nuomone, tai nėra teisiškai įpareigojantis dokumentas – jo laikymasis savanoriškas ir pagrįstas geranoriškumu.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija