Įvairūs

Įsibėgėjo visuomenei aktualių didelės vertės duomenų rinkinių atvėrimas

Valstybės duomenų agentūra vykdo didelės vertės duomenų (DVD) rinkinių atvėrimą, kuriuo siekiama, kad kuo daugiau didelį socialinį ir ekonominį potencialą turinčių viešojo sektoriaus duomenų taptų atviri pakartotiniam naudojimui ir kurtų pridėtinę vertę valstybei.

Europos Komisijos (EK) teisės aktai numato, kad iki šių metų birželio mėnesio visos Europos Sąjungos (ES) valstybės turi atverti ir paskelbti numatytų kategorijų DVD rinkinius. Lietuvos atvirų duomenų portale jau skelbiama daugiau nei 1,4 tūkst. įvairių viešojo sektoriaus atvertų duomenų rinkinių, kuriuos galima atsisiųsti elektroniniu formatu.

„Didelės vertės duomenų rinkiniai – duomenys, naudingi dideliam vartotojų skaičiui. Jais gali pasinaudoti ir verslas, kurdamas inovatyvius produktus, ir mokslo bendruomenė – siekdama pažangos dominančioje srityje, ir visuomenė, ieškodama įdomios ir naudingos informacijos. Tokio pobūdžio duomenys atveriami visoje ES pagal tarptautinį standartą“, – teigė Valstybės duomenų agentūros generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė.

EK reglamente nurodomos konkrečios duomenų kategorijos: geoerdviniai duomenys (pašto indeksai, nacionaliniai ir vietos, tokie kaip topografiniai, jūros ar kt., žemėlapiai), iš palydovų gauti žemės stebėjimo ir aplinkos duomenys, meteorologiniai duomenys (stebėjimai, orų prognozės), statistiniai duomenys (nacionaliniai, regioniniai ir vietos statistiniai duomenys, įskaitant pagrindinius demografinius ir ekonominius rodiklius), bendrovių ir bendrovių valdymo nuosavybės teise duomenys (įmonių ir verslo registrai) ir judumo duomenys (transporto tvarkaraščiai, kelio darbai ir kt.).

Šiuo metu atveriami statistinių duomenų kategorijos duomenys, kuriuos pilnai paskelbti planuojama sausio mėnesį. Valstybės duomenų agentūra kaip viena didžiausių informacinės produkcijos gamintojų jau perdavė apie 70 oficialiosios statistikos duomenų rinkinių į bendrą duomenų erdvę. Prieinami tokie duomenys kaip bendrasis vidaus produktas to meto kainomis, bendrieji gimstamumo ir mirtingumo rodikliai, energijos suvartojimas, įmonių investicijos aplinkos tausojimui ir kt.

DVD rinkinius taip pat atvers įvairios šalies institucijos, tokios kaip Nacionalinė žemės tarnyba, Lietuvos geologijos tarnyba, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Aplinkos apsaugos agentūra, Vidaus vandens kelių direkcija.

DVD rinkinių atvėrimas Valstybės duomenų agentūroje vykdomas pagal „Naujos kartos Lietuvos“ plano projektą „Valstybės informacinių išteklių integracija į valstybės duomenų ežerą“, kuris numato ne tik kitų valstybės informacinių sistemų, registrų, duomenų bazių integraciją į bendrą duomenų ekosistemą bei jų duomenų atvėrimą, bet ir šių išteklių duomenų inventorizaciją.

Pranešimą paskelbė: Mintarė Varanavičiūtė, Valstybės duomenų agentūra