Įvairūs

Europos Audito Rūmuose – baigiamasis Lietuvos AAI ekspertinio vertinimo etapas

Lapkričio 13–14 d. valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys Europos Audito Rūmuose (EAR) Liuksemburge susitiko su Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos (AAI) ekspertinį vertinimą atlikusios komandos nariais – aptarė vertinimo išvadas ir rekomendacijas.  

2019 m. EAR vadovaujama tarptautinė nepriklausomų ekspertų komanda atlieka Lietuvos AAI vertinimą. Jo metu analizuojama, kiek Lietuvos AAI veikla ir auditai atitinka aukščiausiųjų audito institucijų standartus ir gerąją praktiką, ir ar efektyviai institucijoje veikia audito kokybės kontrolės sistema.

Išorės ekspertų vertinimas aukščiausiosioms audito institucijoms padeda užtikrinti, kad jų atliekami auditai būtų kokybiški, profesionalūs ir atitiktų gerąsias tarptautines  praktikas. Teikiamos kolegiškos rekomendacijos prisideda prie institucijos veiklos ir audito proceso pažangos.

„Šis vertinimas – svarbus žingsnis ne tik tobulinant valstybinį auditą, bet ir stiprinant Valstybės kontrolės nepriklausomumą, o tai – institucijos stabilumo ir nešališkumo garantas. Susitikime su EAR prezidentu Klausu Heiner‘iu Lehne sutarėme, kad išorinio AAI vertinimo svarbą pabrėšime ir gerąja šio vertinimo praktika pasidalysime ir artimiausiame Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų vadovų susitikime Liuksemburge“, – sako valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Valstybės kontrolierius vizito metu taip pat susitiko su EAR nariu iš Lietuvos Rimantu Šadžiumi.

Galutinę Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos vertinimo ataskaitą oficialiai planuojama pristatyti gruodžio mėnesį. Tai jau ketvirtasis savanoriškas Lietuvos AAI ekspertinis vertinimas.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė