Įvairūs

Europos audito rūmų vadovaujama ekspertų grupė pradeda Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos vertinimo vizitą

Kitą savaitę, birželio 3–7 dienomis, prasidės Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos (AAI) ekspertinio vertinimo vizitas, kurį vykdys ekspertai iš Europos Audito Rūmų, Jungtinės Karalystės AAI ir Lenkijos AAI.

Tarptautinė ekspertų komanda, siekdama gauti kuo daugiau objektyvios informacijos, susitiks su Seimo, Konstitucinio Teismo ir Vyriausybės atstovais: aptars Lietuvos AAI nepriklausomumo, ryšių su Seimu ir kitomis valdžios institucijomis, valstybinio audito programų ir audito ataskaitų stebėsenos klausimus.

Šio savanoriško Lietuvos AAI vertinimo tikslas – nustatyti, ar institucijos auditai atitinka tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, ir pateikti rekomendacijas dėl institucijos veiklos ir audito proceso tobulinimo. Vertinimą numatyta atlikti per 2019 m., o metų pabaigoje pateikti ataskaitą ir rekomendacijas.

Atkreiptinas dėmesys, kad 17 metų be esminės peržiūros skaičiuojančiame Valstybės kontrolės įstatyme nei apie rekomendacijas, nei apie išorinį institucijos veiklos vertinimą nėra kalbama.

Šių metų kovą Lietuvoje lankęsis Europos Audito Rūmų (EAR) pirmininkas Klaus‘as-Heiner‘is Lehne teigė, kad EAR palaiko Lietuvos AAI pastangas įstatymiškai stiprinti nepriklausomumą, nes tai, pasak jo, būtinybė, kad institucija galėtų dirbti dar efektyviau.

Valstybės kontrolė šiuo metu vienintelė institucija ES, tuo pat metu įgyvendinanti tris savarankiškas didelės apimties ir kompleksiškas funkcijas: yra ir aukščiausioji valstybinio audito, ir biudžeto politikos kontrolės, ir Europos Sąjungos investicijų audito institucija. Nepaisant to, Valstybės kontrolė išlieka tarp mažiausiai finansuojamų institucijų ES.

EBPO vadovaujama ekspertų grupė šiuo metu taip pat atlieka fiskalinės institucijos peržiūrą:, t. y. vertina, ar institucijos veiklos principai atitinka EBPO šalims narėms taikytinus principus: ar užtikrinamas institucijos nepriklausomumas, nešališkumas, skaidrumas ir pakankamas finansavimas. Rekomendacijas planuojama pateikti ateinantį rudenį.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Sankauskaitė, Valstybės kontrolė