Įvairūs

EBPO ekspertai parengė rekomendacijas Lietuvai plėtojant ir tobulinant korupcijos prevencijos priemones

Siekiant sukurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje ir versle, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) vykdo Europos Komisijos finansuojamą techninės paramos projektą „Veiksmingas nacionalinės antikorupcinės strategijos įgyvendinimas“. Pateiktos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertinės rekomendacijos, kuriose siūloma plėtoti antikorupcinę veiklą savivaldose, teisėsaugos institucijoms suteikti platesnę prieigą prie duomenų registrų, spręsti efektyvesnių sankcijų už korupcinius nusikaltimus ir korupcijos privačiame sektoriuje klausimus.

EBPO ekspertai rinko bei vertino informaciją apie Lietuvos Respublikos nacionalinę kovos su korupcija 2015–2025 metų programą, jos įgyvendinimo tarpinstitucinius veiklos planus, kitą aktualų teisinį reglamentavimą bei praktinį jų įgyvendinimą, kylančius iššūkius.

Ataskaitoje nagrinėtos politinio finansavimo ir lobizmo, teismų ir teisėsaugos, pranešėjų apsaugos, viešųjų pirkimų, sveikatos apsaugos, švietimo, teritorijų planavimo, statybų priežiūros ir atliekų administravimo, ūkio subjektų priežiūros, viešojo administravimo, valstybės tarnybos ir finansų valdymo sritys. 2023 metų balandžio 4 dieną pristatytoje galutinėje ataskaitoje pateikiamos EBPO rekomendacijos siekiant skaidrinti minėtas sritis, stiprinti STT kaip korupcijos prevencijos priemones taikančios ir koordinuojančios Nacionalinės korupcijos prevencijos darbotvarkę (NKPD) institucijos vaidmenį, pateikti pasiūlymai 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimo plano tobulinimui.

EBPO atkreipė dėmesį, kad Lietuva žengė svarbius žingsnius ir padarė didelę pažangą stiprinant teisinį reglamentavimą siekiant skaidrumo šalyje. Plėtojant ir tobulinant korupcijos prevencijos priemones pagrindiniuose strateginiuose sektoriuose ir planavimo dokumentuose, EBPO rekomenduoja:

  • plėsti savivaldybių antikorupcijos komisijų veiklą, didinti vietos valdžios kontrolės ir audito tarnybų nepriklausomumą. Taip pat siekti visuomenės įtraukimo į atskaitomybės mechanizmų įgyvendinimo stebėseną;
  • teisėsaugos institucijoms suteikti platesnę prieigą prie valstybėje esančių duomenų registrų – tai padėtų pagerinti tyrimų kokybę ir nusikalstamų veikų prevenciją;
  • siūloma atlikti studiją, kurioje būtų identifikuoti didžiausi iššūkiai, siekiant privataus sektoriaus atstovus patraukti baudžiamojon atsakomybėn už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir įvertinti tolesnių reformų poreikį;
  • į 2022–2033 m. NKPD ir vėlesnius jos veiksmų planus įtraukti konkrečias priemones, skirtas STT ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija gerinti;
  • tęsti ir stiprinti sėkmingai vykdomas iniciatyvas, tokias kaip „Skaidrumo akademija“.

Po šios ataskaitos ir rekomendacijų pristatymo bus pradedami darbai NKPD veiksmų plano stebėsenos sistemos sukūrimui.

Vykdydami faktų nustatymo misijas, ekspertai ne kartą lankėsi Lietuvoje ir bendravo su šalies institucijų, kurių indėlis yra itin reikšmingas kuriant korupcijai atsparią aplinką atstovais: STT, FNTT, Teisingumo, Aplinkos, Sveikatos apsaugos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų, Nacionalinės teismų administracijos, Generalinės prokuratūros, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Vyriausiosios rinkimų komisijos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais, taip pat su „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, Baltosios bangos, Nacionalinės žurnalistų asociacijos atstovais.

Visą EBPO ataskaitą galite rasti čia.

OECD experts prepared recommendations for Lithuania to develop and improve corruption prevention measures

Pranešimą paskelbė: Julija Gorovniovaitė, Specialiųjų tyrimų tarnyba