Įvairūs

EBPO atliks Lietuvos fiskalinės institucijos veiklos kokybės peržiūrą

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 11-ajame metiniame susitikime Lisabonoje dalyvaujantis valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys susitiko su EBPO Viešojo valdymo ir teritorinio vystymo direktorato Biudžeto ir viešųjų finansų skyriaus atsakingais darbuotojais. Susitikime aptarti klausimai, susiję su Lietuvos fiskalinės institucijos nepriklausomumo, veiklos kokybės, gerosios praktikos taikymo ir institucijos atitikties EBPO principams užtikrinimo stiprinimu.

„2018 m. Lietuvai tapus EBPO nare, atsiveria didesnės galimybės pasinaudoti šios organizacijos kompetencijomis stiprinant Lietuvos fiskalinę instituciją. Pernai su EBPO kolegomis sutarėme dėl fiskalinės institucijos veiklos kokybės išorės peržiūros. Jai vadovaus kolegos iš EBPO sekretoriato. Šiandien su jais derinome peržiūros įgyvendinimo etapus 2019 m. ir aptarėme kitus praktinius klausimus“, – sako A. Dulkys.

EBPO sekretoriato atliekamų fiskalinių institucijų veiklos peržiūrų tikslas – įvertinti fiskalinių institucijų veiklos kokybę, atsižvelgiant į joms taikomus EBPO principus, atskleisti iššūkius ir pateikti rekomendacijas. Pirmasis EBPO atstovų vizitas į Lietuvos fiskalinę instituciją planuojamas balandžio mėnesį. Numatoma, kad mūsų šalies fiskalinės institucijos veiklos kokybės išorės peržiūra bus atliekama 6 mėnesius, viešą ataskaitą planuojama pateikti rugsėjį.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė