Įvairūs

CPO LT – pirmoji sertifikuota centrinė perkančioji organizacija Lietuvoje

CPO LT įdiegta ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistema sėkmingai įveikė sertifikavimo procedūrą, kuri yra viena iš priemonių, užtikrinančių, kad organizacija yra pajėgi teikti nustatytus reikalavimus atitinkančius produktus ir paslaugas.

 Sertifikavimo procedūrą atliko tarptautinė sertifikavimo kompanijos “Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch”  Lietuvos skyrius  „Bureau Veritas Lit”, teikiantis  nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pripažintas vertinimo ir sertifikavimo paslaugas.

 Suteiktas sertifikatas patvirtina, kad buvo įvertinta CPO LT vadybos sistema ir nustatyta, kad ji atitinka ISO 9001:2015 vadybos sistemos standarto reikalavimus. Sertifikuotos visos įstaigos veiklos sritys: viešųjų pirkimų atlikimas kitų perkančiųjų organizacijų naudai, daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų pirkimų teikimas, centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymas ir informacinių sistemų (elektroninio katalogo) administravimas ir plėtojimas.

 “Mums tai labai reikšmingas ir svarbus žingsnis, siekiant užtikrinti aukštus standartus atitinkantį elektroninio katalogo plėtojimą bei vykdant viešųjų pirkimų procedūras už kitas perkančiąsias organizacijas, kurios paveda mums, kaip kompetencijų centrui, jas atlikti. Įdiegta kokybės valdymo sistema leis identifikuoti, optimizuoti ir valdyti visus veiklos procesus, greitai spręsti iškilusias problemas ir dar geriau atliepti mūsų klientų poreikius”, tvirtina N.Andrijauskienė, viešosios įstaigos CPO LT direktorė.

Pranešimą paskelbė: Ona Biveinienė, VŠĮ CPO LT