Įvairūs

Baltijos jūros regiono šalių parlamentarai aptaria energetinio saugumo, savarankiškumo, atsparumo ir susisiekimo klausimus

2024 m. kovo 18 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

 

Kovo 18 d. Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkas ir Baltijos Asamblėjos Prezidentas Andrius Kupčinskas dalyvauja Baltijos jūros parlamentinės konferencijos Energetinio saugumo, savaiminio tvarumo, atsparumo ir junglumo darbo grupės (BJPK DG) posėdyje Helsinkyje, kuriame dalijamasi gerąja patirtimi, kaip užtikrinti energetinį saugumą, savarankiškumą, atsparumą ir susisiekimą Baltijos jūros regione.

Pastebima, kad vienas iš didžiausių regiono iššūkių – energetikos, ekonomikos ir visuomenės saugumo užtikrinimas. Iš Ukrainos patirties galima pasimokyti, kaip greitai dėl per didelės centralizacijos gali būti pažeidžiamas energetikos sektorius. Baltijos šalys istoriškai veikė sinchroniškai su Rusijos ir Baltarusijos elektros energetikos sistemomis, ir Baltijos šalių sinchronizavimą su Europos elektros tinklais planuojama užbaigti 2025 m. – tai leis Baltijos šalių elektros perdavimo sistemai tapti Europos sistemos dalimi ir užtikrinti didesnį energetinį saugumą ir nepriklausomybę. BJPK DG įvertino Baltijos jūros regiono šalių energetikos politikas, kurios nėra pernelyg skirtingos, bet ateityje numatoma daug iššūkių, kartu – ir galimybių. Pažymima, kad svarbu suprasti Baltijos jūros regiono šalių poreikius šioje srityje ir kaip subalansuoti „nepatikimus“ energijos šaltinius, tokius kaip vėjas ir saulė bei atsinaujinančius energijos šaltinius, tuo pačiu gerinant regioninį susisiekimą.

„Baltijos jūros regione yra didžiulis vėjo energijos potencialas, tačiau šalys jo neišnaudoja iki galo. Vėjas regione yra antras pagal dydį elektros energijos šaltinis. Vėjo energetikos projektų plėtra regione turi būti geriau koordinuojama, nes daugelis susiduria su sunkumais. Šiais laikais prieiga prie projektų ar jų įgyvendinimas užtrunka per ilgai, o dalijimasis patirtimi šioje srityje yra svarbus vėjo energetikos plėtrai regione.

Baltijos šalyse pastebimas neišnaudotos atsinaujinančios energijos sistemos galimybės. Šalys turi didelį potencialą aprūpinti Europos Sąjungos valstybes nares žaliąja energija. Kartu labai svarbu apsaugoti strateginę energetikos infrastruktūrą nuo agresyvios ir priešiškai nusiteikusios Rytų kaimynės“, – sako Baltijos Asamblėjos Prezidentas A. Kupčinskas.

BJPK DG posėdyje aptarti klausimai, susiję su kariniu mobilumu ir transportu. Anot A. Kupčinsko, Baltijos jūros regiono integracija įvairiose srityse, įskaitant transportą, skaitmeninį ryšį ir gynybą, yra laikoma labai svarbia regiono saugumui ir plėtrai. „Baltijos jūros regionas turi potencialą tapti integruota gynybos zona, kurioje glaudžiai bendradarbiaujama pakrančių, oro ir jūrų gynybos srityse. Karinio mobilumo stiprinimas arba naujos karinio mobilumo strategijos kūrimas turėtų būti bendras visų skirtingų transporto rūšių prioritetas“, – pažymi Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkas ir Baltijos Asamblėjos Prezidentas A. Kupčinskas.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija