Įvairūs

Aukščiausioji audito institucija kviečia savivaldybes kartu atlikti savivaldybių nekilnojamojo turto auditą

Aukščiausioji audito institucija – Valstybės kontrolė – siekdama dalytis profesine audito patirtimi, gerąja audito praktika ir plėtoti bendradarbiavimą išorės auditų klausimais, inicijuoja projektą savivaldybių nekilnojamojo turto valdymo srityje ir kviečia savivaldybių kontrolės ir audito tarnybas kartu atlikti bendrą savivaldybių nekilnojamojo turto auditą.

Jo metu, pasitelkiant ir Savivaldybių kontrolierių asociaciją (SKA), bus siekiama išsiaiškinti, ar nekilnojamasis turtas Lietuvos savivaldybėse valdomas kryptingai ir kompleksiškai, ar jis naudojamas efektyviai ir siekiant didžiausios naudos visuomenei.

Valstybės kontrolė prie projekto kviečia savanoriškai jungtis visų šalies savivaldybių išorės auditorius. Kuo didesnis jų skaičius dalyvaus projekte, tuo išsamesnį vaizdą pavyks susidaryti apie tikrąją situaciją nekilnojamojo turto valdymo srityje visos šalies mastu.

Nacionalinio nekilnojamojo turto sandaroje savivaldybių nekilnojamasis turtas sudaro didžiausią dalį apie 63 proc. Šis turtas yra viena iš priemonių savivaldybių funkcijoms atlikti, todėl jis turi būti racionaliai tvarkomas, duoti naudą visuomenei ir tenkinti tik viešuosius interesus.

2018 m. Valstybės kontrolė atliko auditą „Valstybės nekilnojamojo turto valdymas“, kurio metu buvo nustatyta, kad valstybės nekilnojamojo turto valdymas nekuria deramos naudos, jis menkai siejamas su efektyvumu, nėra ilgalaikių šio turto valdymo gairių. Su panašiomis problemomis gali susidurti ir šalies savivaldybės, todėl būtina identifikuoti jų nekilnojamojo turto valdymo problemas ir ieškoti efektyvesnių turto valdymo sprendimų.

Aukščiausiosios audito institucijos inicijuojamas savivaldybių nekilnojamojo turto audito projektas bus vykdomas nuo 2019 m. liepos iki 2020 m. spalio mėn. Pagal aukščiausios audito institucijos parengtą audito planą savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų rezultatų pagrindu Valstybės kontrolė parengs apibendrintus rezultatus.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė