Įvairūs

Aukščiausiajai audito institucijai – apdovanojimas už nuopelnus vadyboje

Aukščiausiosios audito institucijos Profesionalumo renginio metu, minint Auditorių dieną, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis valstybės kontrolieriui Arūnui Dulkiui už pastangas diegti aukščiausius vadybos standartus valstybės valdyme ir didinti viešojo sektoriaus efektyvumą įteikė Vytauto Andriaus Graičiūno aukso medalį ir skulptūrinį portretą.

Ši nominacija įsteigta siekiant pagerbti ir įamžinti Vytauto Andriaus Graičiūno asmenybę bei nuopelnus vadybos mokslui. Ji skiriama už žymų indėlį į vadybos mokslą, įdiegtus aukštus vadybos praktikos standartus, naujausias ir efektyvias vadybines technologijas organizacijų veikloje, žymų indėlį plėtojant vadybos kultūrą, žinių plėtrą, specialistų rengimą ir personalo tobulinimą, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje.

Pasak Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento R. Dargio, Valstybės kontrolės vaidmuo yra itin svarbus, siekiant viešojo sektoriaus profesionalumo augimo.

„Ar šiandien pigios viešojo sektoriaus paslaugos atitinka valstybės vystymosi greitį? Ar mes galime sau leisti turėti pigiai apmokamus darbuotojus ir tikėtis atsakomybės? Ne. Mes turime užtikrinti konkurencingus atlyginimus, nes valstybė negali augti ir judėti į priekį, remdamasi tik privataus sektoriaus pažanga. Tik investuodama į kompaktišką viešąjį sektorių ir turėdama stiprų auditą, kuris gali parodyti bėdas ir pasiūlyti sprendimus, valstybė judės į priekį“, – teigia Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas.

„Viešasis sektorius dažnai sulaukia verslo atstovų kritikos dėl prastos vadybos, todėl šis apdovanojimas yra tarsi signalas, kad mūsų vadybiniai žingsniai – teisingi. Pastaruosius ketverius metus institucijoje didžiausią dėmesį skyrėme darbuotojams: jų patogumui atsirado nuotolinio darbo galimybė, lankstus darbo grafikas, įdiegtas reputacijos valdymo procesas, galimybė kiekvienam stebėti tiesiogines vadovų posėdžių transliacijas. 20 proc. sumažėjo darbuotojų skaičius, tačiau daugiau dėmesio ir lėšų skiriame jų profesinės kvalifikacijos kėlimui ir organizacinei kultūrai“, – sako valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

2017 m. aukščiausiajai audito institucijai taip pat buvo įteiktas Lietuvos verslo konfederacijos įsteigtas „Partnerystės lyderio“ apdovanojimas, skiriamas už ypatingus nuopelnus stiprinant Lietuvos ekonominę ir politinę galią.

Tais pačiais metais „Investors‘ Forum“ metinių apdovanojimų ceremonijoje už kryptingą veiklą siekiant efektyvinti valstybės biudžeto valdyseną, aukščiausiąją audito instituciją padaryti atvira, atsakinga ir profesionalia partnere didinant viešojo sektoriaus efektyvumą, metų valstybės tarnautoju pripažintas valstybės kontrolierius A. Dulkys.

Žurnalo „Veidas“ rengiamoje kasmetinėje aukščiausio rango valstybės tarnautojų apklausoje 2009 metais Valstybės kontrolė pripažinta pažangiausia ir profesionaliausia valstybės institucija.

Nepriklausomi auditoriai patvirtino, kad aukščiausiosios audito institucijos kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2015 standartą. Pirmasis kokybės vadybos sistemą patvirtinantis sertifikatas buvo gautas 2015 m.

Šiuo metu Seime svarstomas Valstybės kontrolės įstatymo projektas, kurio pakeitimas, tikimasi, leis institucijai ateityje tapti kompetencijų centru.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė