Įvairūs

Vyriausybė pritarė sprendimui diegti DBSIS įstaigose ir institucijose

Vyriausybė priėmė sprendimą dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS) diegimo valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose. DBSIS programinė įranga bus teikiama centralizuotai, o už projekto įgyvendinimą bus atsakingas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

DBSIS projektas leis ne tik automatizuoti valstybės institucijų veiklą, patogiau ir paprasčiau keistis duomenimis ir atsisakyti popierinių dokumentų, bet ir kiekvienais metais valstybei sutaupyti beveik 3 mln. eurų.

„Būtina užtikrinti sklandžius ir tinkamus procesus visose įstaigose, bendrą sistemą bei spartų apsikeitimą informacija. Be to, bus sutaupyta lėšų, nes nereikės skirti papildomų sumų atskiroms programoms administruoti“, – teigė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. 

Numatyta, kad per pirmąjį DBSIS plėtros etapą, t. y. iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2023 m. rugsėjo 1 d., DBSIS paslaugomis pradės naudotis daugiau nei 500 įstaigų ir 150 tūkst. darbuotojų. Net 40 proc. visų šių įstaigų šiuo metu iš viso nenaudoja jokios dokumentų valdymo informacinės sistemos ir darbą organizuoja pasitelkdamos popierinius dokumentus bei skaitmenines kopijas.

Vėlesniuose informacinės sistemos plėtros etapuose DBSIS paslaugomis pamažu pradės naudotis visos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės.

Vykdant projektą, buvo pakeisti pagrindiniai dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai ir taip sukurtas visiškai naujas viešojo sektoriaus dokumentų valdymo modelis. Minėtas modelis bus įgyvendinamas pasitelkus DBSIS.

Šiuo metu jau pradėta įgyvendinti technologinė projekto dalis – kuriama informacinė sistema, skirta įstaigų popierinių dokumentų valdymui skaitmenizuoti. Atsisakius iš viso arba sumažinus rutininį techninį darbą dokumentų valdymo srityje, įstaigų darbuotojų darbo laikas bus skiriamas didesnę pridėtinę vertę kuriančioms funkcijoms atlikti.

DBSIS sukūrimo ir įdiegimo projekto tikslas – tobulinti dokumentų valdymo procesų vykdymo efektyvumą ir kokybę viešojo sektoriaus įstaigose panaudojant bendrą dokumentų valdymo sistemą. Projekto įgyvendinimas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ lėšų. 

Pranešimą paskelbė: Božena Zaborovska-Zdanovič, LR Vidaus reikalų ministerija