Įvairūs

Vyriausybė patikslino kremavimo veiklos licencijavimo taisykles, dokumentus žmonių palaikų vežimui į užsienį išduos NVSC

Trečiadienį Vyriausybė pritarė Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklėms, kurios išdėstytos nauja redakcija. Taisyklėse nustatyta kremavimo veiklos licencijas išduodanti institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, jos įgaliojimai, dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint gauti kremavimo veiklos licenciją.

Atsisakyta kremavimo veiklos licencijos dublikato išdavimo. Nustatyta, kad šios veiklos licencija išduodama, keičiama, tikslinama elektronine forma per Licencijų informacinę sistemą ir joje licencija automatiškai užregistruojama. 

Taip pat nustatyta licencijos išdavimo, keitimo, tikslinimo, atsisakymo išduoti ar pakeisti licenciją tvarka, licencijuojamos veiklos sąlygos ir jų laikymosi priežiūra, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pateikimo ir šio įspėjimo panaikinimo, licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijos galiojimo panaikinimo tvarkos. 

Be to, Vyriausybė paskyrė Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1973 m. spalio 26 d. Strasbūre priimtame Susitarime dėl mirusiųjų kūnų pervežimo nurodyta kompetentinga institucija, kuri išduos dokumentą (mirusiojo kūno laissez-passer), reikalingą žmonių palaikų vežimui į užsienį. 

Pakeitimai įsigalios nuo 2022 m. lapkričio 1 d. 

Pranešimą paskelbė: Justina Maslinskaitė, LR aplinkos ministerija