Įvairūs

Virtualiame EUROSAI TFMA kasmetiniame susitikime aptartos naujos veiklos ir bendradarbiavimo kryptys

Šiandien vyko EUROSAI (Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos) Savivaldybių audito darbo grupės (angl. – TFMA) ketvirtasis metinis susitikimas. Virtualiame renginyje dalyvavo beveik 70 dalyvių iš 26 šalių: darbo grupės nariai, EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) ir EURORAI (Europos regioninių išorės audito institucijų organizacijos) atstovai.

„Šis neapibrėžtas pasaulyje siaučiančios pandemijos laikas parodė, kad aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) misija ir Savivaldybių audito darbo grupės veikla yra svarbesnė nei bet kada anksčiau. Savivaldybės, esančios arčiausiai žmonių, atlieka daug paprastų, bet esminių dalykų, jų veiksmai daro tiesioginį poveikį žmonių gyvenimui, todėl savivaldybėms šiuo laikotarpiu ypač reikia pagalbos nustatant kylančias rizikas ir padedant jas pašalinti“, – sako valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.

Atlikus išsamią darbo grupės 2017–2020 m. veiklos analizę ir įvertinus pasiektus rezultatus nuspręsta, jog pradinė vizija „tapti aktyvia EUROSAI darbo grupe, apimančia aktualius klausimus savivaldybių audito srityje“ yra įgyvendinta. Metiniame Savivaldybių audito darbo grupės susitikime svarstant naują 2021–2023 m. veiklos programą patvirtinta nauja vizija „patobulinti savivaldybių audito sistemas EUROSAI šalyse“. Susirinkime aptartos šalių narių vykdomos priemonės ir jų rezultatai bei galimybės 2021 m. pradėti bendrą tarptautinį auditą „Savivaldybių pajamos, skirtos kokybiškų paslaugų teikimui gyventojams, pandemijos metu“.

Šiais metais Estija ir Graikija, lyderiaujant Lietuvos AAI, atliko visų darbo grupės šalių narių išorės audito sistemų lyginamąją analizę. Jos rezultatai buvo panaudoti EBPO ir Brazilijos AAI vykdytame 3 metų projekte, kurio tikslas – pagerinti Brazilijos federalinio sąskaitų teismo ir 32 subnacionalinių apskaitos teismų bendradarbiavimą, kad decentralizuotos politikos sritys, pavyzdžiui: švietimo ir sveikatos priežiūros, taptų efektyvesnės ir darnesnės. Diskutuojant apie darbo grupės 2021 m. veiklos planą kartu su EBPO atstovais ieškota naujų abipusiai įdomių ir naudingų bendradarbiavimo formatų.

Lietuvos AAI inicijavo EUROSAI Savivaldybių audito darbo grupės įsteigimą 2016 m. ir jai pirmininkauja. Šiais metais prisijungus Maltai, darbo grupei priklauso 27 narės Europos AAI.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Sankauskaitė, Valstybės kontrolė