Įvairūs

Vilniaus miesto savivaldybei išduodant statybos leidimus – įžvelgiama galimybė piktnaudžiauti

Specialiųjų  tyrimų tarnyba (STT), atlikusi korupcijos rizikos analizę Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veikloje išduodant statybą leidžiančius dokumentus, nustatė korupcijos rizikos veiksnius. Nustatyta, kad statybos leidimų procesas pasižymi fragmentiškumu, jam stinga koordinavimo ir vientisumo. Vertinant statinio projektus taikomos niekur nereglamentuotos taisyklės, kurios sudaro galimybę statyti ne tai, kas buvo nurodyta dokumentuose.

Analizės metu nustatyta, kad vertinant statinio projektus, taikomos niekur nereglamentuotos taisyklės, dėl to egzistuoja galimybė korupcijos rizikai pasireikšti. Vilniaus miesto savivaldybės administracija taiko nereglamentuotą „faktinio turinio viršenybės taisyklę“, kuri sudaro galimybę nepaisyti teisės aktų reikalavimų ir projektuoti bei statyti ne tai, kas buvo nurodyta statybos dokumentuose. Pavyzdžiui, taikant šią taisyklę, svečių namai (t. y. komercinės patalpos) projektuojami kaip gyvenamieji namai, nors realiai komercinės patalpos net nebūna statomos.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai pastebi, kad statybą leidžiančio dokumento išdavimas nėra pakankamai koordinuotas ir vientisas procesas, turi nemažai žmogiškojo faktoriaus veiksnių. Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ nėra galimybės matyti viso proceso, o tarpinės jo dalys atliekamos skirtingose, nesusijusiose sistemose, tai prisideda prie statybos leidimo dokumentų išdavimo proceso fragmentiškumo, apsunkina ir prailgina jo etapus. Dėl to didėja ne tik atsitiktinių klaidų, bet piktnaudžiavimo galimybių rizika, procesas tampa nekontroliuojamas ir sunkiai atsekamas.

STT pareigūnai į „Infostatyba“ netobulumus atkreipė dėmesį dar 2021 metų pradžioje, atlikę antikorupcinį šią sistemą reglamentuojančių teisės aktų vertinimą ir pateikdami pasiūlymus valdyti ir šalinti esamas korupcijos rizikas. Tačiau didžioji dalis pasiūlymų nebuvo įgyvendinta.

Taip pat STT atlikusi analizę nustatė, kad:

  • Dabartinis reglamentavimas sudaro galimybes piktnaudžiauti, nes vietoje naujos statybos gali būti pasirenkama statinio rekonstrukcija. O savivaldybės tarnautojas turi galimybę rinktis: reikalauti iš statytojo, vystytojo ar planuotojo pagrįsti statybos rūšį arba to nedaryti.

Priede pavyzdys: nuotrauka kairėje – iki statinio rekonstrukcijos, kurioje nėra rekonstruojamo objekto (objektas pažymėtas mėlynu tašku), dešinėje – „rekonstruojamo“ objekto vizualizacija.

  • Praktikoje susiklosto situacijos, kai tas pats savivaldybės tarnautojas tikrina projektinius dokumentus statybos leidimui gauti, pritaria arba nepritaria techniniam projektui, teikia pastabas, tikrina pagal pastabas pakoreguotus dokumentus (projektus) ir išduoda statybą leidžiantį dokumentą. Šiame procese nėra vykdomos kontrolės funkcijos ar priimto sprendimo patikra.
  • Savavališkos statybos įteisinimo įmoką apskaičiuoja statybą leidžiantį dokumentą išduodanti institucija pagal asmens, kuris siekia įteisinti savavališką statybą, pateiktą statinio ar jo projekto ekspertizės aktą. Antikorupciniu požiūriu praktika, kai pažeidimą padariusiam asmeniui pavedama pareiga pačiam įrodinėti savo pažeidimo dydį, yra ydinga.

STT kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, prašydama įvertinti atskirų vykdomų statybų teisėtumą ir atlikti statybos valstybinę priežiūrą. Taip pat pateikti pasiūlymai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Aplinkos ministerijai, Kultūros ministerijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, padėsiantys šalinti ar valdyti nustatytas korupcijos rizikas. Šios institucijos per 3 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

STT įgyvendina ne tik korupcijos prevencijos priemones šioje srityje – 2021 m. pabaigoje STT Centrinė tyrimų valdyba pradėjo stambaus masto ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos korupcijos teritorijų planavimo ir statybų valstybinės priežiūros srityse. Tiriama daugiau kaip 240 nusikalstamų veikų dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, neteisėto praturtėjimo ir nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo. 

Korupcijos rizikos analizę rasite čia.  

Pranešimą paskelbė: Renata Keblienė, Specialiųjų tyrimų tarnyba