Įvairūs

Valstybės pagarba – ir tėvams, įtėviams, įmotėms, globėjams

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotos Valstybės apdovanojimų įstatymo pataisos ketvirtadienį priimtos Seime. Nuo šiol įteisinta galimybė pagerbti įmotes, tėvus ir įtėvius, globėjus bei rūpintojus lygiaverčiai, kaip šiuo metu yra pagerbiamos daugiavaikės motinos, ir užtikrinti lygiateisiškumą kiekvienam iš jų būti įvertintam už nuopelnus motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai. Už naujas nuostatas balsavo 71 Seimo narys, susilaikė 1 parlamentaras.

Iki šiol valstybės apdovanojimu – Prezidento dekretu, skiriamu ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, – galėjo būti apdovanotos tik motinos, pagimdžiusios ir užauginusios bei gerai išauklėjusios 5 ir daugiau vaikų. Pasak šalies vadovo, įstatymo pakeitimai leis apdovanoti platesnį ratą asmenų, atkreipti visuomenės dėmesį tiek į motinos, tiek į tėvo vaidmenį, deramai pagerbti globėjus ir rūpintojus, pažymėti reikšmingą jų indėlį kuriant žmogaus ir šalies gerovę.

Taip pat įstatymu įtvirtinama, kad nuopelnai motinystei, tėvystei, globai bei rūpybai gali apimti ne tik daugiavaikystę, bet ir kitus kriterijus auginant, auklėjant, ugdant vaikus, aktyviai prisidedant prie atsakingos, sąmoningos ir pozityvios tėvystės ugdymo bendruomenėje ar globojant bei prižiūrint kitus asmenis, kuriems paskirta globa ar rūpyba. Pavyzdžiui, į valstybės apdovanojimą ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu galės kandidatuoti motinos (įmotės), tėvai (įtėviai), šeimos, globėjai ar rūpintojai, auginantys, globojantys ar prižiūrintys fizinę negalią, psichikos, proto ar kitų sveikatos sutrikimų turinčius vaikus ar kitus asmenis, taip pat tie, kurie, patys turėdami negalią, augina ir auklėja vaikus ar ryžtasi globai ar rūpybai.

Pranešimą paskelbė: Ieva Elenbergienė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija