Įvairūs

Valstybės kontrolierius: rekomendacijų įgyvendinimas turėtų būti garbės reikalas, bet atsakomybės jas įgyvendinti laiku dar trūko

Valstybės kontrolė, paskelbusi valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą, pabrėžė, kad atsakingoms institucijoms dar trūko atsakomybės įgyvendinti jas laiku. Nors audituoti subjektai ėmėsi veiksmų rekomendacijoms įgyvendinti, bet vis dar vėluojama įgyvendinti 19 didelės svarbos rekomendacijų. Vyriausybė programos nuostatų įgyvendinimo plane numatė per artimiausius dvejus metus įgyvendinti daugiau nei pusę vėluojančių svarbiausių rekomendacijų, tačiau Valstybės kontrolė pažymi, kad tai turėjo būti padaryta dar iki 2020-ųjų.

„Viešojo sektoriaus institucijos turėtų savo garbės reikalu laikyti Valstybės kontrolės teikiamų rekomendacijų įgyvendinimą. Teikdami jas su subjektais aptariame, ko trūksta, kad pasiektume valstybės tikslus ir įvyktų teigiami pokyčiai tiek viešajame valdyme, tiek mūsų visuomenėje, kokiomis priemonėmis ir iki kada situaciją įmanoma pakeisti. Tačiau matome, kad vis dar trūko atsakomybės laiku imtis sutartų veiksmų ir pašalinti mūsų audituose įvardijamas problemas ir neatitikimus“, – sako valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.

Kalbant apie 2021 m. II pusm. pažangą, prie esminių pokyčių turėtų prisidėti 11 įstatymų projektų, kurie buvo priimti Seimo rudens sesijoje: atsisakyta programų, fondų ar institucijų finansavimo iš anksto teisės aktuose nustatyta mokesčių ir kitų pajamų dalimi; numatyta socialinės paramos požymius turinčias socialinio draudimo išmokas finansuoti valstybės biudžeto lėšomis; nustatytas išankstinio vartojimo sutarčių nagrinėjimo procesas; įtvirtintas aukštųjų mokyklų skatinamasis finansavimas už studijų veiklos rezultatus ir kt.

Vertinant daromą pažangą vis tik tenka konstatuoti, kad vėluojama įgyvendinti 14 proc. didelės svarbos rekomendacijų. Jų įgyvendinimas yra svarbus siekiant pokyčių, būtinų teisėkūros proceso tobulinimui, asmens sveikatos priežiūros, socialinių ir kitų viešųjų paslaugų teikimo ir kokybės gerinimui, įtraukiojo ugdymo užtikrinimui, asmenų su negalia įsitraukimo į atvirą darbo rinką didinimui, nusikaltimų prevencijos, valstybinės aplinkos kontrolės ir priežiūros stiprinimui, efektyviam valstybės informacinių išteklių valdymui.

Valstybės kontrolė, atlikdama auditus, teikia rekomendacijas institucijoms ir atlieka suplanuotų veiksmų joms įgyvendinti stebėseną. Svarbiausių rekomendacijų įgyvendinimo būklės ataskaita du kartus per metus teikiama Seimui. Valstybės kontrolės interneto svetainėje visuomenei atvira informacija apie visų atliktų auditų rekomendacijų įgyvendinimą – ją galite rasti čia: https://bit.ly/2WiG4PM.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė