Įvairūs

Valstybės kontrolierius M. Macijauskas susitiko su Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen

Valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas šiandien susitiko su Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen. Susitikime buvo kalbama apie tai, kokią pridėtinę vertę visuomenei kuria Valstybės kontrolės teikiamos valstybinio audito rekomendacijos, aptarta jų svarba parlamentinei kontrolei, analizuota, ko trūksta, kad jos būtų įgyvendinamos kuo efektyviau, taip pat diskutuota apie planuojamos valstybės tarnybos sistemos pertvarkos iššūkius.

Anot M. Macijausko, LR Seimo, pagrindinio Valstybės kontrolės partnerio, palaikymas rekomendacijų įgyvendinimui yra būtinas ir esminis. Nors šiuo metu apie pusę valstybinio audito rekomendacijų vėluojama įgyvendinti sutartu laiku, pastaruoju metu stebimos teigiamos tendencijos. Valstybės kontrolierius pabrėžė, kad Seimo pavasario sesijoje buvo priimti šeši įstatymai, kurie padės įgyvendinti institucijos pateiktus tobulinimo pasiūlymus. Priimti įstatymai lemia teigiamus pokyčius viešajame sektoriuje, kartu kurdami naudą visai visuomenei.

„Valstybės kontrolės rekomendacijos padeda Seimui veiksmingiau vykdyti parlamentinę kontrolę ir efektyviau naudoti viešuosius finansus. Rekomendacijos bus vertingos ir įgyvendinant viešojo sektoriaus pertvarką, kuri toli gražu neapsiriboja vien valstybės tarnybos reforma“, – sako V. Čmilytė-Nielsen.

„Kai kuriose viešojo sektoriaus veiklos srityse svariai pažengta įgyvendinant rekomendacijas, visgi, atsižvelgiant į pastarojo laikotarpio valstybei kylančius ekonominius ir socialinius iššūkius, laukiama esminių pokyčių įgyvendinant svarbiausias rekomendacijas, kuriomis būtų sprendžiami šešėlinės ekonomikos, sveikatos paslaugų prieinamumo ir su atsakinga biudžeto valdysena susiję klausimai“, – teigia valstybės kontrolierius.

Aptariant valstybės tarnybos sistemos pertvarką, M. Macijauskas Seimo Pirmininkei pristatė šiuo metu Valstybės kontrolės atliekamą pasirengimo valstybės tarnybos sistemos pertvarkai vertinimą. Tai vienas iš Valstybės kontrolės atliekamų „ex ante“ („prieš įvykį“) vertinimų, leidžiančių prisidėti prie pozityvaus pertvarkos vykdymo ir mūsų anksčiau teiktų pastebėjimų viešojo sektoriaus tobulinimui realizavimo.

Vertinimo metu bus apibendrinti atliktų auditų rekomendacijų įgyvendinimo pokyčiai ir analizuojami valstybės tarnybos pertvarkos planai (ar jie sudaro sąlygas didinti valstybės tarnybos efektyvumą, konkurencingumą ir patrauklumą).

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė