Įvairūs

Valstybės kontrolė pristatė praėjusių metų veiklos ataskaitą

Valstybės kontrolė Seimo Audito komitete pristatė 2020 metų veiklos ataskaitą. Joje įvardijo praėjusių metų darbus ir viešojo sektoriaus pokyčius, kurie buvo pasiekti įgyvendinus auditorių teiktas rekomendacijas. Pernai prioritetinis dėmesys buvo skiriamas biudžeto valdysenos, švietimo, viešojo valdymo, valstybinės žemės valdymo ir informacinės visuomenės plėtros sritims.

2020 metais šalyje tęsiantis karantinui, Valstybės kontrolės vaidmuo tapo dar aktualesnis išlaikant viešųjų finansų valdymo drausmę, užtikrinant skaidrumą ir atskaitomybę. Per praėjusius metus Valstybės kontrolė atliko 21 valstybinį ir 1 ES investicijų auditą, 4 vertinimus ir pateikė 7 biudžeto politikos stebėsenos išvadas. Auditai atskleidė valstybės biudžeto valdysenos, švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir kitų sričių sistemines problemas ir pateikė rekomendacijas galimiems sprendimams. 2020 metais iš esmės buvo atnaujintas Valstybės kontrolės kaip aukščiausiosios audito institucijos veiklos teisinis reguliavimas ir įtvirtinta rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos sistema.

„Poveikis, kokybė ir sklaida – tai kryptys, kurias prieš penkerius metus pasirinko mūsų institucija. Veiklos kokybės gerinimas ir kryptinga rezultatų sklaida lėmė didžiausią kada nors turėtą visuomenės pasitikėjimą Valstybės kontrole. Mūsų kokybės vadybos sistema tapo organizacijos kultūros dalimi ir leido sklandžiai įveikti 2020 metų iššūkius, o pernai priimtas naujos redakcijos Valstybės kontrolės įstatymas – reikšmingas įvykis, sudarantis prielaidas pažangiai institucijos veiklai. Kitas svarbus praėjusių metų pokytis – pradėta vertinti auditų įtaką pokyčiams viešajame sektoriuje. Auditų ataskaitose pateikiame ne tik priemones rekomendacijoms įgyvendinti, bet ir rodiklius, pagal kuriuos vertinama, ar audituojamiesiems įgyvendinus priemones įvyko realus, rodikliais pamatuojamas pokytis“, – sako valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.

Kuriant teigiamą poveikį viešajame sektoriuje, 2020 m. buvo įgyvendinta 83 proc. planuotų įgyvendinti rekomendacijų. Viešojo sektoriaus institucijų dėmesys buvo kreipiamas į laiku priimtus sprendimus ir tas rekomendacijas, kurių įgyvendinimas laiku galėjo ir vis dar gali palengvinti ekstremaliosios situacijos valdymą.

Valstybės kontrolė 2020 metais minėjo atkūrimo trisdešimtmetį. Nepriklausoma, profesionali ir novatoriška institucija per šį laikotarpį tapo pripažinta tarptautinės audito bendruomenės nare. Koronaviruso ligos sukelta pandemija parodė, kad institucijos komanda sugebėjo palaikyti ir užtikrinti visų darbo grupių bendravimą ir bendradarbiavimą su audituojamaisiais, atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais jie susiduria. Tęsiant darbus nuotoliniu būdu, į metinį veiklos planą įtraukta COVID-19 krizės ir ekstremaliosios situacijos valdymo apžvalga, aktualizuotas kitų vertinimų turinys.

2020 m. Valstybės kontrolė panaudojo 9,2 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, iš jų 91 proc. skirta darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. 2020 m. pabaigoje institucijoje dirbo 291 darbuotojas.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė