Įvairūs

Valstybės kontrolė pristatė 2019 metų veiklos planą

Aukščiausioji audito institucija (AAI) pristatė 2019-ųjų metų veiklos planą ir šiemet planuojamus baigti auditus. Institucija tęsia pasirinktų penkių prioritetinių veiklos sričių analizę. Tai – biudžeto valdysena, švietimas, viešasis valdymas, valstybinės žemės valdymas ir informacinės visuomenės plėtra.

Valstybės kontrolės plane nurodomi šie 2019 m. planuojami baigti veiklos auditai: statybos leidimų išdavimas ir statybos proceso atitiktis nustatytiems reikalavimams; daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas); vartotojų teisių apsauga; projekto „Rail Baltica“ vidaus kontrolės sistemos ir viešųjų pirkimų valdymas ir kiti auditai.

AAI taip pat atliks auditą „Viešojo sektoriaus institucinės sandaros tobulinimas“, kurio tikslas – įvertinti, ar viešojo sektoriaus institucinė sandara ir jos tobulinimo sistema sudaro sąlygas valstybės valdymą organizuoti vienodai, skaidriai ir efektyviai. Auditas dėl viešojo sektoriaus institucinės sandaros tobulinimo planuojamas baigti 2019 m. II pusmetį.

Praėjusiais metais AAI pristatė auditą „Valstybės nekilnojamojo turto valdymas“, šiais metais toliau analizuos valstybės nekilnojamojo turto (NT) temą ir, bendradarbiaujant su savivaldybių kontrolierių tarnybomis, šiais metais bus pradėtas šalies savivaldybių valdomo NT auditas.

Įvertinant ir siekiant didesnio auditų poveikio Valstybės kontrolė kaip ir kasmet vertins, ar auditų rekomendacijos įgyvendintos laiku ir tokia apimtimi, kaip buvo sutarta su audituojamais subjektais – ateinantį pavasarį ir rudenį bus skelbiama valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos ataskaita. Atkreiptinas dėmesys, kad praėjusiais metais buvo atverti rekomendacijų stebėsenos duomenys, kurie visuomenei yra pasiekiami bet kuriuo laiku. Juos galite rasti čia. Taip pat internetinėje svetainėje galima rasti ir šiuo metu atliekamų auditų sąrašą.

Be minėtų teminių veiklos auditų, Valstybės kontrolė, vykdydama fiskalinės institucijos funkcijas, šiais metais teiks 5 išvadas (daugiau informacijos galite rasti čia), atliks 3 Europos Sąjungos fondų investicijų auditus. 2019 m. AAI kaip ir kasmet pristatys ir išvadas dėl 2018 m. nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės biudžeto ir šešių fondų (Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo (SODROS) ir kitų išteklių fondų) biudžetų ataskaitų rinkinių ir jų vykdymo.

Valstybės kontrolė dėkoja visiems, teikusiems siūlymus dėl 2019 m. veiklos plano. Su aukščiausiosios audito institucijos 2019 m. veiklos planu galite susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Sankauskaitė, Valstybės kontrolė