Įvairūs

Valstybės kontrolė mini įsteigimo šimtmetį

Šiandien, sausio 16 d., aukščiausioji audito institucija – Valstybės kontrolė – mini įsteigimo šimtmetį. Per šimtą metų keitėsi institucijos atliekamos funkcijos, jos vadovo pavadinimas. Šiandien aukščiausiosios audito institucijos pagrindinis tikslas – didinti viešojo sektoriaus efektyvumą ir jo kuriamą naudą visuomenei.

„Per šimtą metų žmogus spėja užaugti ir nugyventi visą savo gyvenimą. Mūsų institucija per šį laikotarpį nuėjo nelengvą, tačiau turiningą kelią. Valstybės kontrolė siekia tobulėti, puoselėdama pagrindines savo vertybes: profesionalumą, atsakingumą, novatoriškumą ir bendradarbiavimą. Institucija savo tikslų negalėtų pasiekti be čia dirbančių žmonių – tiek prieš šimtą metų, tiek dabar“, – teigia valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Valstybės kontrolės įsteigimas

1918 m. vasario 16 d. Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, buvo pradėtos formuoti valstybinės institucijos, todėl 1919 m. sausio 16 d. buvo įsteigta Valstybės kontrolė ir paskirtas pirmasis jos vadovas Kostas Daugirdas. Iš pradžių institucijos vadovo pavadinimas buvo kitoks nei dabar: pirmuosiuose dokumentuose randamas ir „kontrolieris“, ir „kontrolius“, galiausiai buvo įtvirtintas „kontrolierius“. Netrukus po institucijos įsteigimo priimtas ir pirmasis Valstybės kontrolės įstatymas. Jis oficialiai įteisino jos pavadinimą – Valstybės kontrolė.

Tarpukariu Valstybės kontrolė buvo ekonominės kontrolės institucija, atliekanti viešųjų finansų priežiūrą. Deja, 1940 m. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, Valstybės kontrolės, kaip savarankiškos institucijos, veikla buvo prievarta nutraukta.

Naujas etapas

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, prasidėjo naujas Valstybės kontrolės raidos etapas. 2002 m. buvo nustatytas naujas Valstybės kontrolės teisinis statusas – aukščiausioji valstybinio audito institucija. Tuomet kontrolės funkciją pakeitė auditas. Šiuo metu Valstybės kontrolė yra vienintelė institucija Europos Sąjungoje, vykdanti trijų savarankiškų institucijų – aukščiausiosios audito institucijos, ES investicijų audito institucijos ir fiskalinės institucijos – funkcijas. Nuo 2016 m. šalia istorinio ir konstitucinio Valstybės kontrolės vardo imtas vartoti dabartinę institucijos veiklos esmę atspindintis pavadinimas – aukščiausioji audito institucija (AAI).

Siekdama įtvirtinti aukščiausiosios audito institucijos savarankiškumą, sudaryti sąlygas tapti viešojo sektoriaus ekspertinių kompetencijų centru, šiandien institucija kelia sau tikslą atnaujinti Valstybės kontrolės įstatymą.

Šimtmečio įprasminimas

AAI kolektyvas turėjo tikslą 100-metį pasitikti papildęs žiniomis apie institucijos istorinę praeitį. Lietuvos centriniame valstybės archyve darbuotojams pavyko rasti ir pirmųjų kontrolierių ranka rašytų raštų juodraščių, ir oficialių dokumentų, turinčių sąsajų su šių dienų institucijos veikla. Įdomu tai, kad XX a. pradžioje Lietuvoje Valstybės kontrolė prisistatydavo kaip COUR DES COMPTES, t. y. ne kaip kontrolės institucija, o kaip Audito rūmai. Likus 100 dienų iki institucijos įsteigimo šimtmečio, šie dokumentai buvo įamžinti parodoje. Taip pat kasdien darbuotojų kompiuterių ekranuose pasirodydavo po istorinį faktą apie aukščiausiosios audito institucijos raidą.

Valstybės kontrolės įsteigimo šimtmečio proga, institucijos kolektyvas dalyvavo fotosesijoje, kurioje buvimo aukščiausiosios audito institucijos dalimi akimirkas įamžino Valstybės kontrolės darbuotojas Valdas Toločka.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė